O Grilo Dixital
Nº 17
verán
2003

Revista electrónica feita pola Sección Sindical de CC.OO. da Universidade de Vigo

Este boletín é posible facelo gracias á colaboración de compañeiros e compañeiras que nos envían informacións, noticias e colaboracións.

Danos a túa opinión sobre O Grilo-D envíanos unha mensaxe a:

ccoo@uvigo.es

NO V A S

S O L I D A R I E D A D E


EC O L O X Í A

O P I N I Ó N

 

¡Bo Verán!

ARQUIVOIMPRIMIR
(en cada artigo ou sección)


 
 

 


.
N O V A S
SumarioG
ImprimirF
 

DESPEDIMENTOS SILENCIOSOS NA UNIVERSIDADE DE VIGO

Estanse a producir regularmente, dun xeito imperceptible, anunciado, reunión tras reunión. Só de vez en cando alguén presta o seu correo electrónico ou dá a cara para facernos partícipes do berro desesperado dalgún profesor ou profesora que está a sufrir esta inxustiza. As decisións estanse a tomar na intimidade dos departamento, sen armar rebumbio, persoa a persoa, intercalados no tempo: cinco o mes pasado, tres mañá e seis máis, a semana que ven. Só cando pase o tempo e sumemos tódolos casos darémonos conta da verdadeira dimensión deste problema. Decatarémonos, daquela, que na Universidade de Vigo asistimos, calados e indiferentes, a unha reconversión salvaxe que está a estragar o ben máis valioso que temos, o capital humano. O caso é que si estes traballadores e traballadoras tiveran un contrato laboral o que aquí se está a facer se lle chamaría despedimento colectivo, tal e como especifica o artigo 51 do Estatuto dos Traballadores (30 traballadores en empresas que ocupen 300 ou máis traballadores). Non obstante, as nosas autoridades académicas para non alarmarnos e disimular a gravidade do que están facendo chámanlle "non renovacións".

¿Pero, quen é o patrón que está a cometer tamaña inxustiza?

Analicemos este asunto por partes. En primeiro lugar o rector, el é o máximo responsable de que non se producira a necesaria - e obrigatoria - negociación sindical, malia comprometerse a facela, ignorando as repetidas peticións dos sindicatos. Tamén o é porque os despedimentos son o resultado dunha acción de goberno ben estudiada de aforro de custes que establece uns cálculos de carga docente irreais que non responden a un cadro de persoal magnificado coma se nos intenta convencer. É tamén responsable por non tomar medidas para evitar as purgas que se están a facer en moitos departamentos.

En segundo lugar o Consello de Goberno da Universidade de Vigo. A maioría do Consello de Goberno que é fiel o rector e sigue os seus dictados tamén é responsable. O rector executa o que aproba o Consello de Goberno. Os despedimentos son obra, así mesmo, de importantes representantes dos distintos estamentos da universidade representados aí representados. ¿Podería esperarse outra actitude dun órgano que expulsou do seu seo os sindicatos para que, entre outras cousas, non fosen testemuñas directos destas tropelías ?

Pero, sigamos tirando do fío e intentemos chegar ata o final. O rector Docampo e o Consello de Goberno non son os únicos responsables. Os que deciden, previamente, qué profesores e profesoras sobran son as maiorías dos Consellos de Departamentos, a partir do método de cómputo decidido polo rector. Non se coñece ningún posicionamento público de algún departamento que saíse en defensa do seu cadro de persoal, nin moito menos que cuestionase esta política arbitraria. Polo tanto podemos concluír que os despedimentos de profesorado son tamén o proxecto do conxunto dos departamentos.

O que sucede nos departamentos.

Os departamentos, cincuenta reinos de taifas onde uns traballadores/as poden decidir a perda de traballo doutros/as. Na intimidade, coa máxima reserva e impunidade, ó abrigo da decisión da maioría, agochados uns nos outros. Deixando a un lado os principios constitucionais de igualdade, capacidade e mérito. Aproveitando a oportunidade para cobrar vellas e inconfesables facturas, para ventilar outros asuntos, para desfacerse, se acaso, do/a que sabe máis, do/a que máis méritos ten, non vaia a ser que nos fagan sombra, para facerlles pagar todo aquelo que imos apuntando, na convivencia de tódolos días, no libro do debe e do haber. Tribunais sumarios nos que os/as sinalados/as case que non teñen quen os defenda, porque, coidado, o que se mova non sae na foto ou lle manda o motorista ¿lembran o método?. En fin, un formidable exemplo de covardía moral colectiva que nos pasará a todos/as factura.

O que aquí esta a pasar non sucede en ningunha outra universidade.

En todas se está a facer grande esforzos para consolidar o persoal existente e están a demostrar que hai solucións viables para conseguilo. E todas teñen un contexto similar ó noso: descenso de alumnado, dificultades para aplicar a LOU e queixas, así mesmo, polo escaso financiamento. O problema, en realidade, ven dado pola política universitaria que aquí se está a aplicar. Se nas outras universidades a prioridade é o cadro de persoal e ándase na procura de aforrar recursos en todo o demais para non poñelo en perigo, na nosa institución o son as grandes e magníficas obras, pulsión incontrolable para un rector con ambicións como Docampo. Se naquelas se buscan grandes consensos coas centrais sindicais para abordar o reto da adaptación do profesorado contratado ás figuras da LOU, aquí se lle ningunea ata extremos insultantes, porque poden poñer en perigo esa política.

A estas alturas xa todos sabemos que a LOU non tiña, entre os profesores funcionarios tantos inimigos como parecía, especialmente dentro dos máis conservadores. Pero naquel intre era un suicidio político apoiala publicamente. Pola contra, criticala era apostar ó cabalo gañador, tanto si se impedía a súa aprobación coma se non. Docampo tiña esto moi claro e non dubidou poñerse ó fronte das protestas para conseguir a súa reelección. A xogada saíulle ben, só os máis incautos podían seguir pensando que o actual rector ía loitar para evitar os efectos máis perversos da LOU e comprometerse a fondo para reverter moitos aspectos negativos desta lei, aproveitando os espacios que o lexislador lle deixou, que son bastantes máis do que semella.

Agora, a decepción é enorme e non sen motivos: a sinalada eliminación dos sindicatos do Consello de Goberno, os 55 profesores despedidos o curso pasado, os novos estatutos impostos co rodillo da súa maioría... son sinais que confirman que Docampo soñaba con unha lei así porque lle permite gobernar sen os filtros democráticos que tiña a LRU e é o instrumento axeitado para conseguir os seus fins. Nin que dicir ten que conseguir o poder universitario por métodos democráticos é lexítimo. Pero é unha estafa ampararse nas expectativas dunha grande parte da comunidade universitaria para, unha vez conseguido o cargo de rector, facer o contrario.

A postura sindical

Nesta situación o papelón que está a desenvolver a CIG, un dos chamados sindicatos de clase, é digno de estudio. O silencio e a indiferencia que están a mostrar en todo este asunto é un escándalo. Non é doado apoiar de xeito incondicional a política de Docampo sen claudicar das obrigas sindicais. É máis comprensible actitude da AGPTU, que son corporativistas so defenden os titulares de universidade, levan a insolidariedade no seu nome, non enganan a ninguén, andan ó que andan, son coma os pilotos do SEPLA ou os maquinistas da RENFE, pero a CIG... semella que lles importa máis defender os intereses do equipo de goberno que os dereitos laborais dos/as traballadores/as.

O que está a decidir o teu voto

Volvendo ó que máis nos preocupa, ás decisións que se están a tomar nos distintos Consellos de Departamento, é presido lembrar, e se acoso comezar a berrar por tódalas dependencias dos tres campus, que tódolos traballadores/as teñen dereitos e que ningunha votación, por moi democrática que sexa, llos pode negar.

O teu voto non pode ser a coartada para despedir a compañeiros e compañeiras. Non o permitas. Esixe que antes de tomar calquera decisión no consello se produza a obrigatoria negociación sindical. Mostra a túa solidariedade cos traballadores/as afectados/as non participando no seu despedimento.


¡NON ÓS DESPEDIMENTOS DO PROFESORADO CONTRATADO NA UNIVERSIDADE DE VIGO!
¡SI A NEGOCIACIÓN SINDICAL!

 
SumarioG
ImprimirF
 


CESES, SELECCIÓN E PRESELECCIÓN NA OFOE

A oficina de orientación laboral contaba, ata o 31 de marzo deste ano, con cinco orientadoras e un auxiliar administrativo. Viñan desempeñando o seu traballo dende fai catro anos e medio e polos informes que temos con bastante eficacia e aproveitamento. Esta oficina, xunto con outras como a OFIE e OFIX, reciben unha subvención da Xunta de Galicia que permite pagar os salarios das persoas contratadas dentro dela.

A mediados de marzo algunhas traballadoras deste servicio preocupadas polo inminente remate do seu contrato pídennos que mediemos para saber se lles van a renovar os contratos como nos últimos anos, ou non. Para coñecer este dato establecemos un primeiro contacto co vicerrector responsable e, en reunión conxunta, nos di que a súa intención é facer renovacións a tódolos traballadores/as.

A medida que nos imos achegando cara o mes de abril algunhas traballadoras nos fan partícipes do seu desacougo e da súa desconfianza na posibilidade de renovación de tódolos contratos. O 31 de marzo é o seu último día de traballo e vanse para casa coa esperanza de que a universidade faga tódolos trámites para renovar a subvención antes do 5 de maio, data tope para presentar a documentación, tal e como establece a orde dictada pola Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais.

Durante o mes de abril falamos en distintas ocasións co vicerrector e nos imos decatando dos novos planes que ten para a OFOE que pasan por unha reestructuración do servicio. Na reunión do Comité de Empresa de Pontevedra celebrada o día 14 de abril o pleno acorda enviar un escrito, xunto co Comité de Ourense, onde se solicita que namentres non se negocie o futuro desta oficina se renoven tódolos contratos. O 25 do mesmo mes tres traballadoras interpoñen reclamacións previas en materia de despido e, ó día seguinte, a través do teléfono, o vicerrector confirma que o futuro dese servicio será unha plantilla composta por tres efectivos e que vai a esperar ata o último día para presentar a documentación diante da Xunta de Galicia. Novamente por teléfono, o 11 de maio se nos informa de que os papeis xa están enviados e se solicita o participación dos Comités na comisión de selección.

Nunha nova reunión do Comité de Pontevedra celebrada o 13 de maio, vólvese a tratar este asunto e o pleno acorda, tras concedernos Ourense a competencia plena neste asunto, nomear a representante da parte social e esixe que se respecte o baremo e a prelación que se estableceu na primeira selección, deste modo llo facemos saber por escrito ó xerente e ó vicerrector. O mesmo tempo, en sendos encontros persoais co xerente e o xefe de RR HH o presidente de Pontevedra lles mostra a súa preocupación pola non participación dos servicios que dirixen na selección.

O administrativo desta oficina se lle renovou un primeiro contrato, por un mes, o 7 de abril e fai uns día se lle fixo unha nova renovación ata marzo do 2004. Parte do traballo que realizaban as orientadoras se ven facendo dende a secretaría do vicerrector tal e como demostran as repetidas mensaxes enviadas á lista de comunidade. Na memoria solicitada o vicerrector polo Comité de Empresa podemos comprobar o traballo desenvolvido na OFOE nos últimos anos e decatámonos do bo traballo desenvolvido polas profesionais e da necesidade de facer estructural este servicio.

No mes de xuño ten lugar o xuízo e o presidente do Comité de Pontevedra é chamado a declarar como testemuña perante o tribunal. O argumento máis importante aportado pola defensa das traballadoras é o encadeamento de contratos de obra e a continuidade e necesidade da oficina. Unhas semanas máis tarde dictan sentencia a favor da universidade e a avogada das compañeiras, o non estar de acordo con este dictame, decide recorrer o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Fai uns días soubemos que o Vicerrectorado de Relacións Institucionais solicitara a través do INEM unha preselección de curricula para que os valore posteriormente a comisión de selección. Nesta escolma non estaban todas orientadoras que traballaron na OFOE e para aclarar calquera dúbida ou malentendido visitamos a oficina de emprego e alí cerciorámonos de que os criterios e o método empregado semellaban ser obxectivos. O INEM preseleccionou 23 expedientes e enviáronos ó servicio de RR HH. Días máis tarde a través do mesmo servicio soubemos que o vicerrector dera ordes para realizar unha nova preselección dos curricula, desta vez, a través da lista de comunidade. Abraiados por esta iniciativa consultamos de novo coa oficina de emprego e por vía telefónica informáronos que alguén da universidade chamara para solicitar máis expedientes alegando que dentro dos xa seleccionados non estaban os/as que tiñan que estar. A directora desta oficina insiste en que abonda con 23 expedientes e que en todo caso enviaría máis no caso de que a comisión non fora quen de seleccionar os tres candidatos/as. Ante a negativa desta funcionaria o vicerrector decide facer, paralelamente, a dita selección a través da lista de comunidade.

Non queremos prexulgar de balde pero aquí alguén non está a entender que o que se intenta facer é unha selección nunha administración pública e o criterio de elección ten que axustarse ós principio de igualdade, capacidade, mérito e publicidade. O Servicio Galego de Colocación elaborou un baremo para valorar os curricula dos técnicos en orientación laboral e calquera que sexa seleccionado/a ten que superar os requisitos e ter os méritos aí establecidos. A utilización doutro sistema de selección distinto o que establece a Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, entenderémolo como un intento de torcer a selección e de actuar con parcialidade. De darse o caso defenderemos a legalidade con tódolos medios a nosa disposición.

Seguimos sen entender porque RRHH non é o servicio encargado realizar todas as fases dos procesos de selección de persoal. Nós seguiremos reivindicando diante da xerencia a asunción desta función. Zapateiro ós teus zapatos.

e
SumarioG
ImprimirF
 

PAS FUNCIONARIO, ¿E AGORA QUÉ?


Despois das "des-mobilizacións" levadas a cabo pola CIG contra da convocatoria do concurso de traslados parece que temos tocado fondo no camiño da incompetencia sindical. A CIG empeñouse en forzar un conflicto contra o equipo rectoral, resentidos pola desaparición duns "maletíns" supostamente prometidos, botoulle un pulso a sabendas de que o ían perder, xerou unha división no colectivo de PAS funcionario difícil de superar e esnaquizou o escaso marxe de credibilidade que aínda nos quedaba.
Neste conflicto ficticio tamén inflúe a inoperancia sindical: non hai RPT negociada, mentres se consenten estructuras paralelas como no caso da calidade, tema rexeitado polos puretas do sindicalismo seudorrevolucionario e agora levado a cabo por unha asesora do rector, unha persoa con contrato menor de servicio, catro laboras, e varios bolseiros traballando na calidade en distintos centros e no rectorado, unha estructura paralela que medra sen ningún control sindical, á marxe da RPT; non hai formación planificada; a comisión de política de emprego está desbordada mentres non paran de medrar os bolseiros, laboras e demais contratos lixo, en detrimento dun cadro de persoal baseado no emprego estable; da promoción interna non se volveu saber nada; das retribucións … mellor preguntarlle ó noso Presidente; da saúde laboral e a prevención de riscos laborais non sabemos nin o que é.
Todo esto cunha Xunta de Persoal de once persoas, seis delas da CIG (maioría absoluta), tantas como a Xunta de Persoal anterior enteira, e que, nembargantes son incapaces de coordinarse para propor iniciativas e levalas adiante nos diferentes asuntos que temos pendentes. Unha tupida rede de escaqueo e ineficacia onde ninguén asume ningunha responsabilidade e cando empezan os problemas todos miran para o seu gran gurú sindical: Xan Cebro. Este responde coa súa coñecida táctica: fuxida cara adiante. Ameaza, conflicto sectario (PAS contra docentes, PAS funcionario contra PAS laboral, puretas seudorrevolucionarios impoñendo "verdades absolutas"), visión maniqueísta con a CIG e os bos dunha banda e os outros, incluíndo xeralmente a CC.OO., os malvados, os antisindicais na outra.
Os resultados: o colectivo, coa súa unidade rachada, impotente para facer fronte ós acontecementos; o PAS funcionario ninguneado en tódolos foros, sen ningunha credibilidade, sen apoios minimamente sólidos; a asemblea de PAS funcionario apuñalada e prostituída pola intransixencia, pola manipulación máis descarada e coa democracia cercenada polos chiítas máis descerebrados, cunhas porcentaxes de asistencia máis que preocupantes.
Como di o proverbio: "A non ser que cambiemos de rumbo acabaremos no lugar cara o que nos diriximos". Na política de todo ou nada o resultado é NADA, SEMPRE NADA.

 
SumarioG
ImprimirF
 

O ACORDO CÓ MINISTERIO PARA AS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS PARA 2003 E 2004 MELLORA AS PAGAS EXTRAS

O acordo asinado por CC.OO. e UGT o 13 de novembro có Ministerio para as Administracións Públicas ─ MAP ─ (e rexeitado pola CIG) para os anos 2003 e 2004 produce, para tódolos empregados públicos, entre outros beneficios:

  • Suba, por primeira vez, nas pagas extraordinarias, dun 20% do valor do complemento de destino para o ano 2003. No ano 2004 será doutro 20%. Polo tanto, un 40% en total. O persoal laboral percibirá unha contía equivalente,  segundo a táboa adxunta. O Comité de Empresa deberá negociar os criterios de reparto e segundo os límites fixados no devandito acordo.  

  • Abrese o camiño para conseguir, en vindeiros acordos, que o valor das pagas extras sexa igual ó 100% das retribucións mensuais para os funcionarios (ou repercursión salarial equivalente para os laborais) coas modificacións legais pactadas.

  • Incremento, en tódolos conceptos salariais, dun 2% para o ano 2003. E, para os empregados da Administración Xeral do Estado, un 0.59% mais  en fondos adicionais, entre outras melloras. Isto pode extenderse ó resto das administracións.

  • Obriga ó goberno a asumi-la súa responsabilidade cós empregados públicos de tódalas administracións, logo de reveses tan importantes para él coma a Sentencia da Audiencia Nacional sobre a conxelación salarial do ano 1997, a ILP da Área Pública de CC.OO. ou a Folga Xeral do 20-J.  

NIVEL

CD٭

20% CD

en cómputo anual

SUBA en cada paga extra do 2.003

28

310.28

103.43

27

296.65

148.32

26

260.26

86.75

25

230.90

76.97

24

217.28

72.43

23

203.66

67.89

22

190.04

63.35

21

176.44

58.81

20

163.88

54.63

19

155.52

51.84

18

147.14

49.05

17

138.78

69.39

16

130.42

43.47

15

122.04

40.68

 

 

 

 

 

 

 

 

CD = Complemento de Destino

 Os beneficios deste acordo non son só salariais. Abranguen tamén a estabilidade no emprego,  fondos para formación ou tempo de vacacións. Estas melloras son de aplicación para tódolos empregados públicos e, polo tanto, benefician os funcionarios e laborais das universidades.

Con respecto as melloras en vacacións anuais,  éstas inclúen:

  • un mes natural ou vintedous días hábiles anuais a disfrutar en períodos mínimos de cinco días hábiles consecutivos. Non se consideran hábiles os sábados, salvo que nos horarios especiais se consideren outra cousa. Así, quen goze as vacacións este ano en agosto se beneficiará desta mellora con días de lecer adicionais.
  • Ademáis, teráse dereito a días adicionais, en función dos anos de servicio e de acordo có seguinte cadro:

15 anos de servicio

23 días hábiles

20 anos de servicio

24 días hábiles

25 anos de servicio

25 días hábiles

30 anos de servicio

26 días hábiles

  • Para o caso de baixa de maternidade coincidente coas vacacións, éstas quedarán interrumpidas e poderán gozarse unha vez que remate o período de maternidade, sempre que éste remate dentro do ano natural ou ata o 15 de xaneiro do ano seguinte.
 
   


 
S O L I D A R I EDADE 
 
SumarioG
ImprimirF
 

Los países del G8 arman a violadores de derechos humanos

Mientras los jefes de Estado de los países del G8 se preparan para su cumbre de Evian-les-Bains, Amnistía Internacional revela en un nuevo informe publicado hoy, 19 de mayo de 2003, que a pesar de haber garantizado lo contrario, los gobiernos de estos países están armando a algunos de los peores autores de abusos contra los derechos humanos del mundo.

La organización muestra en su informe, cómo la tecnología militar y de seguridad de las naciones más poderosas del mundo continúa sorteando las inadecuadas medidas de control existentes hasta caer en manos de regímenes que cometen abusos contra los derechos humanos.

Al menos dos tercios de todas las transferencias mundiales de armas realizadas entre 1997 y 2001 partieron de cinco de los miembros del G8: Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania.

Estos países, así como otros miembros del G8 (Italia y Canadá), tienen distintas leyes que obligan a solicitar una autorización para realizar exportaciones militares. Japón las prohíbe oficialmente. Sin embargo, el informe de Amnistía Internacional muestra en cada caso cómo estas medidas de control han sido ineficaces o se han eludido. Por ejemplo:

En el 2000, Francia suministró munición para armas pequeñas a Senegal. A lo largo de la década de 1990, Amnistía Internacional había documentado abusos contra los derechos humanos cometidos en Senegal con este tipo de armas, entre ellos muertes de civiles por disparos de las fuerzas de seguridad. En enero de 2001, un estudiante resultó muerto a causa de un disparo en el curso de unos enfrentamientos entre manifestantes y la policía que estallaron cerca de la Universidad de Dakar. El gobierno francés debía haber previsto que las transferencias de tales armas podían facilitar la comisión de abusos contra los derechos humanos en Senegal.

En julio de 2002, el Reino Unido autorizó la transferencia de sistemas de visualización frontal, o HUD (Head-Up Display) a Estados Unidos, donde iban a incorporarse a aviones de combate F-16 destinados a Israel. Los sistemas HUD permiten a los pilotos ver la información sobre los objetivos y las armas sin tener que mirar a instrumentos distintos. Ese mismo mes, Israel utilizó F-16 para lanzar una bomba de una tonelada sobre la ciudad de Gaza, matando a 17 personas e hiriendo a 70. Las medidas de control del Reino Unido no habrían permitido el envío de este material directamente a Israel. No obstante, sí permiten hacerlo a través de un destino intermedio. También se han utilizado en F-13 estadounidenses transferidos a Israel componentes informáticos canadienses.

Estados Unidos ha suministrado ametralladoras y fusiles militares a las fuerzas armadas colombianas a pesar de que se utilizan persistentemente para facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos. Durante 2001, más de 4.000 civiles colombianos fueron víctimas de homicidios políticos, cometidos en su mayor parte por grupos paramilitares que contaban con el apoyo de las fuerzas armadas.

En el informe de Amnistía Internacional se demuestra también lo siguiente:
- cómo los traficantes y agentes de transferencias de armas que actúan en la mayoría de los países del G8 pueden armar a autores de abusos contra los derechos humanos con sólo realizar su actividad en "terceros países" donde las medidas de control son menos estrictas.

- cómo la mayoría de los gobiernos del G8 no tienen leyes que impidan la exportación de material de seguridad a fuerzas de seguridad extranjeras que se sabe que hacen uso indebido de instrumentos legítimos para infligir torturas o malos tratos o que suspendan el uso de material del estilo de las armas de electrochoque hasta que se conozcan perfectamente sus efectos.

- cómo, con la excusa de la "confidencialidad comercial", se deja de proporcionar a los legisladores, los medios de comunicación y los ciudadanos en general, información significativa y oportuna sobre las decisiones relativas a la exportación de armas, menoscabando así el examen parlamentario del comercio de armas y la rendición pública de cuentas en relación con él.

Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que se establezca un tratado internacional sobre el comercio de armas para reforzar y armonizar las medidas nacionales de control y acabar con las transferencias de armas a autores de abusos contra los derechos humanos.

El coordinador del trabajo de Amnistía Internacional sobre el control de armas, Brian Wood, ha manifestado: "Una lección que el G8 debe aprender del conflicto de Irak es que no se puede permitir que la comunidad internacional suministre armas a quienes cometen violaciones graves de derechos humanos, envalentonándolos y recompensándolos así para que actúen con impunidad".

A la luz de los informes del inspector de la ONU, Amnistía Internacional pide a los gobiernos de Alemania, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China que publiquen la lista de empresas que suministraron tecnología a Irak para sus programas de armas químicas, biológicas y de otras clases.

Información general

1. Amnistía Internacional se opone a la transferencia de material, tecnología y expertos militares de seguridad o policiales si existen razones para pensar que pueden contribuir a que se cometan violaciones de derechos humanos en el país receptor. La organización ha pedido constantemente a los gobiernos del G8 que respeten este principio, que siempre han reconocido pero nunca han aplicado plenamente.

2. Han hecho las promesas siguientes:
Hace casi 10 años, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Rusia y el Reino Unido firmaron, junto con otros Estados participantes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), los Principios Reguladores de las Transferencias de Armas Convencionales, que obligan a los Estados participantes a evitar las transferencias de armas si cabe la posibilidad de que se utilicen para violar o suprimir derechos humanos y libertades fundamentales.

En 1998, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, se comprometieron, como miembros de la Unión Europea, a cumplir el Código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas. Canadá, Estados Unidos y otros Estados han manifestado su apoyo al Código. Este, aunque deja la decisión final sobre las exportaciones en manos de los gobiernos, establece que no se deben exportar armas a países donde se corra claramente el riesgo de que se utilicen para ejercer represión interna o donde se hayan cometido violaciones graves de derechos humanos.

3. La cumbre del G8 se celebrará en Evian-les-Bains, Francia, del 1 al 3 de junio de 2003.

 

.0
E C O L O X Í A
Fonte: ADENA
ImprimirF
 

UN SÓLO CLIC PUEDE SALVARLE

Tal vez no te guste saber que dentro de pocos años el Lince Ibérico podría desaparecer para siempre de la Península, y por ello, del Planeta Tierra. Apenas quedan 200.

Para salvar a nuestro Lince es necesario conservar su hábitat, introducir conejos o evitar los atropellos, pero sobre todo ahora es urgente iniciar su cría en cautividad. Sus poblaciones salvajes son tan pequeñas que cualquier epidemia o catástrofe natural pueden hacerle desaparecer para siempre.

Recientemente, el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía han acordado un plan de acción que incluye, entre otras medidas, desarrollar un programa de cría en cautividad. WWF/Adena aplaude cualquier iniciativa que ayude a sacar al Lince Ibérico de la dramática situación en la que se encuentra, pero ya es la hora de actuar. Hay que comenzar a planificar la captura de especimenes para llevar a la práctica el plan de cría que permita la recuperación futura de la especie.

Porque el tiempo apremia. Estamos ante una oportunidad única para todos. Para ti, de salvar al lince. Para las Administraciones y los políticos, de no permitir su desaparición. Pero, sobre todo, puede ser la última oportunidad que le queda a nuestro Lince Ibérico.

Difunde este mensaje y envía ya esta carta al Presidente de nuestro Gobierno y al Presidente de la Junta de Andalucía exigiéndoles la inmediata puesta en marcha del Programa de Cría en Cautividad del Lince Ibérico.


Exígeles que saquen al lince de sus despachos y le devuelvan la esperanza.
Colabora

Información actualizada sobre el estado de la especie
Proyecto lince ibérico

 

 
O P I N I Ó N
SumarioG
FFFonte. ImprimirF
 

Ambiciones Imperiales
David Barsamian entrevista a Noam Chomsky

David Barsamian: ¿Qué implicaciones tiene la invasión y la ocupación de Irak en la región?

Noam Chomsky: Creo que no sólo en la región sino en todo el mundo se percibe acertadamente la invasión como una oportunidad fácil para sentar un nuevo precedente internacional en el uso de la fuerza militar. Una nueva norma que en términos generales se instauró el pasado septiembre. En septiembre se hizo pública la Estrategia de Seguridad Nacional de los EEUU en la que se formula una doctrina extrema del uso de la fuerza en el mundo que, en cierto sentido, es novedosa e inusual. Es díficil no reparar en la coincidencia de esto con los prolegómenos de la guerra en Irak; como también se hace difícil no advertir su coincidencia con el comienzo de la campaña para el Congreso. Todas estas cosas están relacionadas.
La nueva doctrina no es la “guerra de anticipación” (“preemptive war”) , en el original), de la que podría mantenerse que encaja, no sin dificultades, en la Carta de las Naciones Unidas, sino algo que no tiene ningún fundamento en el Derecho Internacional; a saber: la “guerra preventiva” (“ preventive war”, en el original ). La doctrina, recuérdese, decía que los EEUU gobernarán el mundo con la fuerza, y si consideran que existe un desafío a su dominación, o una amenaza percibida en la distancia, una amenaza inventada, imaginada o lo que sea, entonces tienen el derecho de destruir esa amenaza antes de que se transforme en un peligro mayor. Esto no es “guerra de anticipación”, es “guerra preventiva”. Ahora bien, si quieres proclamar una doctrina y eres un estado poderoso, tienes que ser capaz de crear lo que se llama una norma . Es decir, si la India invade Pakistán para poner fin a atrocidades monstruosas, esto no es norma; pero si los EEUU, con unos argumentos más que discutibles, bombardean Serbia, esto sí es la norma. Para esto sirve el poder.
Si quieres crear una nueva norma tienes que hacer algo. Lo más fácil es escoger un objetivo completamente indefenso, que pueda ser arrollado sin contemplaciones por la mayor fuerza militar que la historia haya contemplado. Para hacer esto creíble, a tu población al menos, tienes que asustarlos. El objetivo indefenso se transforma así en una tremenda amenaza para la supervivencia, capaz de hacer esto, lo otro y lo de más allá. Esto ya se ha hecho. El pasado septiembre dió comienzo una campaña masiva de propaganda cuyo éxito en esencia ha consistido en convencer a los americanos, y solamente a ellos, de que Saddam Hussein además de un monstruo es una amenaza para su existencia. Este era el contenido de la resolución de octubre del Congreso y el de otras muchas cosas después; y esto se refleja en las encuestas. A estas alturas, casi la mitad de la población cree que Sadam fue el responsable del 11 de septiembre.
Todo encaja, anuncias una nueva doctrina, estableces un precedente con un caso sencillo y creas una norma, conduces a la población al pánico y, aunque sólo ellos en el mundo dan crédito a fantasías de este tipo, tratándose de defensa propia están dispuestos a apoyar la intervención militar. Si te tragas esas historias claro que te convences de que es en defensa propia. Es una agresión de manual que pretende además extender su ámbito con más agresiones. Una vez despachado el caso fácil puedes ocuparte de otros más difíciles.
Estas son la razones por las que casi todo el mundo está en contra de la guerra. No sólo es el ataque a Irak. Muchos valoran acertadamente como un aviso serio -“véte preparando que vamos de camino”-, que es justo lo contrario de lo que pretendían. Para la mayoría de los habitantes del planeta los EEUU representan la mayor amenaza a la paz que existe en el mundo. En un solo año George Bush ha conseguido convertir a los EEUU en un país que inspira miedo, aversión e incluso odio.

DB: En el Foro Social Mundial de Porto Alegre, en enero pasado, usted describió a Bush y a los que le rodean como “nacionalistas radicales” implicados en acciones de “violencia imperial”. ¿El régimen actual de Washington es sustancialmente distinto de otros regímenes anteriores?

NC: Conviene tener cierta perspectiva histórica. Vayámonos al otro extremo del espectro político, a los liberales de Kennedy, tan al extremo como se pueda. En 1963 anunciaron una doctrina muy parecida a la Estrategia de Seguridad Nacional de Bush. Esto fue en 1963. Dean Acheson, un respetable hombre de estado, consejero de la administración Kennedy, pronunció una conferencia en la Sociedad Americana de Derecho Internacional en la que instruyó a los oyentes acerca de la inexistencia de trabas legales para los EEUU, en el caso de que decidieran responder a un desafío a su posición, a su prestigio o a su autoridad. La redacción era así más o menos. ¿A qué se refería? Estaba hablando de la guerra terrorista y económica que los EEUU llevaban a cabo contra Cuba. El momento escogido es muy significativo; justo después de la crisis de los misiles que puso el mundo al borde de la guerra nuclear. Esta crisis fue en gran medida el resultado de una gran campaña de terrorismo que tenía por objetivo lo que ahora se llama un “cambio de régimen” en Cuba, y que fue uno de los factores claves que determinó el envío de los misiles. Inmediatamente después, Kennedy intensificó la campaña terrorista y al tiempo Acheson proclamaba en la Sociedad de Derecho Internacional el derecho de los EEUU a hacer la guerra preventiva contra cualquier desafío a su posición o prestigio, aunque no signifique necesariamente una amenaza para nuestra existencia.
Este planteamiento era mas extremo incluso que la doctrina Bush del pasado septiembre. No obstante, para ponerlo en su justa medida, aquello fue una declaración personal de Dean Acheson, no una declaración política oficial y obviamente no ha sido la primera ni la última declaración de este tipo. Lo inusual de la declaración de Bush, además de su arrogancia, es que se trata de la declaración oficial de una política y no sólo del comentario de un consejero de alto rango.

DB: En las manifestaciones contra la guerra hemos oído el eslogan “No blood for oil” (No a la sangre por el petróleo). Se habla del petróleo como la motivación principal del ataque y de la ocupación de Irak. ¿Hasta que punto es importante el petróleo en la estrategia de los EEUU?

NC:
Muy importante, sin duda. No creo que nadie en su sano juicio pueda dudarlo. La región del Golfo es la zona productora de energía más importante del mundo. Así ha sido desde la segunda Guerra Mundial, y se espera que continúe siéndolo durante al menos otra generación. Se trata de una enorme fuente de poder estratégico y de riqueza material. Irak es fundamental en todo esto. Tiene las segundas reservas mas grandes de petróleo y su extracción es fácil y barata. Controlar Irak significa estar en disposición de determinar los precios y los niveles de producción, no muy altos ni tampoco demasiado bajos, con la finalidad de debilitar a la OPEC y hacer sentir el peso de los EEUU en el mundo. Esto ha sido así desde la segunda Guerra Mundial. Sin embargo no tiene que ver con el acceso al petróleo; a los EEUU no le interesa especialmente el acceso sino el control. El petróleo, desde luego, forma parte de esto. Si Irak estuviera situado en algún lugar de África Central no habría sido elegido para este ensayo, de manera que, sin ninguna duda, el petróleo tiene que ver con esto, pero también hay petróleo en otras regiones menos cruciales, como Asia Central. Sin embargo, dado que el petróleo es una preocupación constante, no sirve para justificar el momento elegido para la operación.

DB: Un documento del Departamento de Estado de 1945 describe las reservas de petróleo de Oriente Medio como “...una magnífica fuente de poder estratégico y uno de los bienes materiales más importantes en la historia del mundo”. Los EEUU importan el quince por ciento de su petróleo de Venezuela. También importan de otros países como Colombia y Nigeria. Desde la perspectiva de Washington estos tres estados podrían ser ahora mismo problemáticos. Hugo Chávez en Venezuela tiene conflictos internos serios, en Colombia hay prácticamente una guerra civil y en Nigeria levantamientos que amenazan los suministros de petróleo. ¿Qué opina de todos estos factores?

NC:
La pregunta es muy pertinente. Los EEUU quieren tener el “acceso” al petróleo de esas regiones. En Oriente Medio sólo quieren el “control”. De acuerdo con las previsiones de la “inteligencia”, los EEUU pretenden sustentarse con los recursos más estables de la cuenca del Atlántico, esto es, África del Oeste y el Hemisferio Occidental, zonas menos complicadas que Oriente Medio. De manera que las previsiones son: controlar Oriente Medio y mantener el acceso a la cuenca atlántica, incluyendo los países que usted ha mencionado. De esto se sigue que la falta de conformidad de estos países o las alteraciones del tipo que sean se consideraran como una amenaza significativa y es muy probable que el episodio de Irak se repita si al final las cosas allí salen como los gestores del Pentágono esperan. Es una victoria fácil, sin lucha, se establece un nuevo régimen que se pueda llamar democrático, y que no sea demasiado catastrófico y si funciona se lanzaran a dar el siguiente paso.
Respecto a esto podemos pensar en varias posibilidades. Una es la región Andina. Los EEUU tienen bases militares por toda la zona. Las tropas ya están allí. Colombia y Venezuela, especialmente Venezuela, son dos grandes productores de petróleo, pero hay más, como Ecuador o Brasil. Existe la posibilidad de que el próximo paso en la campaña de guerras preventivas sea dirigirse a estos paises. Otra posibilidad es Irán.

DB: Los EEUU fueron aconsejados por el mismísimo Sharon, a quién Bush califica como “hombre de paz”, para atacar a Irán “al día siguiente” de acabar con Irak. ¿Qué pasará con Irán, un estado que forma parte del “eje del mal” y que tiene mucho petróleo?

NC:
Para Israel, Irak nunca ha sido un problema importante. Siempre lo han considerado como un régimen susceptible de ser derribado. Irán es una fuerza militar y económica mucho más seria. Durante años Israel ha estado presionando a los EEUU para que se encarguen de Irán, es demasiado grande para ellos y para ese trabajo necesitan a los “padrinos”.
Es bastante probable que la guerra ya esté en marcha. Hace un año se informó de que el diez por ciento de la fuerza aérea israelí se encontraba estacionada permanentemente en Turquía, esto es, en las gigantescas bases que los EEUU tienen al este del país, y que estaban efectuando vuelos de reconocimiento a lo largo de la frontera iraní. Fuentes dignas de crédito informan de que los EEUU, junto con Turquía e Israel están intentando atizar la rebelión de las fuerzas nacionalistas aceríes en el norte de Irán con el objetivo de crear algún tipo de unión entre esa zona de Irán y Azerbaiyán. Hay una especie de eje americano-turco-israelí enfrentado a Irán que a la larga puede conducir al desmembramiento de Irán y a un ataque. En cualquier caso, sólo habrá ataque militar si se da por sentado que Irán no puede defenderse. Nunca invadirán a alguien que pueda ofrecer resistencia.
DB: Con las fuerzas militares norteamericanas en Afganistán y en Irak así como en bases en Turquía y en Asia Central, Irán está literalmente rodeado. ¿No podría ocurrir que está realidad objetiva empujara a los iraníes a desarrollar armas nucleares para la defensa propia, si es que no las tienen ya?

NC:
Es muy probable. La poca evidencia que tenemos, evidencia seria, indica que el bombardeo israelí en 1981 del reactor de Osirak (Irak) pudo haber estimulado el comienzo del programa de armas nucleares iraquí. Estaban trabajando al parecer en la construcción de una planta nuclear, aunque nadie sabe con exactitud de qué se trataba. Tras el bombardeo el lugar fue investigado por un conocido físico que por aquel tiempo creo recordar era el jefe del Departamento de Física de Harvard. Sus análisis fueron publicados en “Nature”, una prominente revista científica. Según él, un experto en su terreno, se trataba de una planta nuclear para la producción de energía. Fuentes iraquíes del exilio han señalado, aunque no podemos probarlo, que nada importante tenía lugar allí. Es posible que hubieran acariciado la idea de desarrollar armas nucleares, pero no se puede probar que el bombardeo haya estimulado el desarrollo del programa nuclear, aunque la evidencia lo sugiera así. Es muy verosímil, aunque no tiene porque ser cierto. Por otra parte lo que usted menciona es bastante probable. Si dices: “Prepararos que os vamos a atacar”, lo que estás haciendo en la práctica es conminar a los países que no tienen medios convencionales de defensa a que desarrollen armas de destrucción masiva y redes de terrorismo; es de cajón; por eso la CIA, y todo el mundo, son capaces de predecir estas cosas.

DB: ¿Que significa la guerra y ocupación de Irak para los palestinos?

NC:
Desastre

DB: ¿Y la Hoja de Ruta?

NC:
Es interesante analizar esto. Una regla en el periodismo en estos días -no se exactamente cómo se creó pero es de las que se siguen al pie de la letra - es que si hablas de George Bush, en el título del artículo tienes que hacer referencia a su “visión” y en el texto debes mencionar sus “sueños”. Es posible que junto al texto encuentres una fotografía de Bush escrutando el horizonte. Uno de los “sueños” y “visiones” de Bush es la creación de un estado Palestino, en algún lugar, en algún momento, en un punto indeterminado, quizás en el desierto; y se supone que nosotros tenemos que alabar y reverenciar esto como si fuera una “visión” magnífica. En un artículo de fondo en el “ The Wall Street Journal” del uno de marzo se repetían las palabras “visión”y “sueño” unas diez veces.
El verdadero sueño es que los EEUU dejen de socavar los esfuerzos sostenidos del resto del mundo, casi sin excepciones, para lograr un acuerdo político viable. Durante los últimos veinticinco o treinta años los EEUU han estado bloqueando este acuerdo. La administración de Bush ha ido incluso más allá del bloqueo, a veces de una manera tan drástica que ni siquiera se ha informado de ello.
Por ejemplo, el pasado diciembre en la ONU los EEUU modificaron por vez primera su política sobre Jerusalén. Hasta ahora acataban, al menos en principio, la resolución de 1968 del Consejo de Seguridad en la que se insta a Israel a renunciar a sus anexiones y a la política de ocupaciones y asentamientos en Jerusalén Este. El pasado mes de diciembre la administración de Bush, por vez primera, daba un giro a su política sobre Jerusalén. Este no es más que uno de los muchos casos que surgen con la intención de disminuir las posibilidades de alcanzar un acuerdo político que tenga sentido. Para disfrazarlo se le llama “visión”, y a los esfuerzos para conseguirlo se les llama “una iniciativa de los EEUU”. De lo que en realidad se trata, como cualquiera que preste una mínima atención a la historia sabrá, es de bloquear los constantes esfuerzos árabes y europeos, e intentar desvirtuarlos de manera que no signifiquen gran cosa. Es interesante, en cambio, observar la gran admiración que Sharon despierta en los EEUU, en donde se le considera un gran estadista; al fin y al cabo es uno de los comandantes terroristas más importantes del mundo de los últimos cincuenta años. Este fenómeno, toda esta historia en general, pone al descubierto un gran éxito de propaganda, y es un fenómeno peligroso.
A mediados de marzo Bush hizo las primeras declaraciones significativas acerca del problema de Oriente Medio, del problema árabe- israelí. Pronunció un discurso que tuvo grandes titulares; era la primera declaración de relevancia en años. El discurso era anodino salvo una frase. En esa frase, si se lee cuidadosamente, se descubre la Hoja de Ruta de Bush: “a medida que el proceso de paz avance, Israel deberá poner fin a los programas de nuevos asentamientos”. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que hasta que el proceso de paz no llegue a un punto que Bush encuentre aceptable, lo que puede tener lugar en algún momento lejano en el futuro, hasta que no llegue ese momento, Israel podrá seguir construyendo asentamientos. Es un cambio de política. Hasta ahora los EEUU se habían opuesto a la expansión de los programas de asentamientos que hacían imposible el acuerdo político. Ahora Bush les está diciendo lo contrario: id y asentaros, que nosotros seguiremos pagando la factura hasta que consideremos que el proceso de paz ha llegado, de algún modo, al punto adecuado. Desde luego es un cambio, un cambio para cometer más agresiones, para desvirtuar las leyes internacionales y para liquidar los esfuerzos de paz. Obviamente, esto no lo han presentado así, hay que leer el texto de las declaraciones para advertirlo.

DB: Usted ha dicho que el nivel de protesta pública y de resistencia a la guerra de Irak “no tiene precedentes”, nunca antes hubo tanta oposición a una guerra antes de que comenzara. ¿Qué va a ocurrir con todo este movimiento?

NC:
No conozco ninguna manera de predecir la conducta de los hombres. Ocurrirá lo que la gente quiera. Existen muchas posibilidades; creo que debería intensificarse. Los retos son mayores y más serios ahora que hace tiempo, también es más difícil. Es más fácil psicológicamente protestar contra un ataque militar concreto que oponerse a un programa de ambición imperial de largo recorrido, del que este ataque representa sólo una fase, a la que seguirán otras. Hay que pensárselo dos veces, requiere más dedicación, comprometerse a largo plazo. Es la diferencia que hay entre decir, de acuerdo estoy en esto por tiempo indefinido; o decir, mañana voy a una manifestación y luego me voy casa. Son opciones. Lo mismo ocurre con los movimientos de derechos civiles, de las mujeres, con todo.

DB: Háblenos de las amenazas e intimidaciones a los disidentes, aquí en los EEUU, del acoso a los inmigrantes, a ciudadanos, que para el caso son lo mismo.

NC
: Los grupos de personas vulnerables como los inmigrantes tienen buenas razones para preocuparse. Este gobierno ha reclamado unas competencias que no tienen precedentes. Hay alguno, pero se dan en tiempos de guerra y son asuntos muy feos; por ejemplo el acoso en 1942 a los japoneses en EEUU, o el caso de Wilson en la primera Guerra Mundial, realmente espantoso. Ahora están reclamando unas atribuciones sin precedentes, como la facultad de arrestar ciudadanos, mantenerlos bajo arresto sin comunicación con abogados o familiares, sin presentar cargos, y así hasta el infinito. Los inmigrantes al igual que cualquier grupo vulnerable han de ser, ciertamente, prudentes. Por otra parte para la gente como nosotros, ciudadanos con algún privilegio, aunque existen riesgos, si los comparamos con los que la gente en casi todo el mundo tiene que enfrentar son tan insignificantes que es difícil darles mucha importancia. Recientemente he visitado Turquía y Colombia, y comparado con las amenazas que la gente allí tiene que sobrellevar, nosotros vivimos en el paraíso. A ellos parece no preocuparles, les preocupa claro, pero no se detienen por ello.

DB: ¿Cree que Europa y Asia del Este emergerán alguna vez como contrapeso al poder de los EEUU?

NC:
Están emergiendo. No hay duda de que Europa y Asia son potencias económicas más o menos a la par con la norteamericana, y tienen sus propios intereses, entre los que no se encuentran seguir las órdenes de los EEUU. Las economías de todos estos países están íntimamente relacionadas. Los sectores corporativos de Europa, América y Asia están ligados de muchas maneras y tienen intereses comunes. En otros terrenos los intereses difieren; con Europa sobre todo, los EEUU arrastran unos problemas que vienen de lejos.
Los EEUU siempre han tenido una actitud ambivalente respecto a Europa. Por un lado una Europa unificada supone un mercado más eficaz para las corporaciones norteamericanas, ventajas de la economía de escala; pero por otro siempre les ha preocupado la posibilidad de que los europeos se muevan en otra dirección. Muchos de los asuntos relacionados con el ingreso en la Comunidad de los países de Europa del Este tienen que ver con esto. Los EEUU han apoyado con fuerza la ampliación con la esperanza de que estos países se hagan más susceptibles a su influencia y poder así minar el núcleo de Europa formado por Francia y Alemania, potencias industriales que podrían aspirar a cierto grado de independencia.
En el fondo también hay una arraigada aversión de los EEUU al sistema social de mercado europeo que proporciona unos salarios, unas condiciones de trabajo y unos beneficios decentes. No tiene nada que ver con el sistema de los EEUU y no quieren que exista porque es peligroso: a la gente se le pueden ocurrir ideas raras. Es evidente que el acceso a la Comunidad de los países de Europa del Este, con salarios bajos, represión laboral, etc, puede servir para empeorar las condiciones sociales y laborales en Europa Occidental, lo que beneficiaría a los EEUU.

DB: La economía se deteriora y los despidos de trabajadores aumentan, ¿cómo piensa esta administración mantener lo que algunos han llamado “estado cuartel”, con una situación de guerra permanente y la ocupación de numerosos países? ¿Cómo van a conseguirlo?

NC:
Tienen seis años más o menos para llevarlo a cabo. Para entonces confían en haber institucionalizado programas altamente reaccionarios dentro de los EEUU. Dejarán la economía en una situación muy delicada, con un déficit enorme, muy parecido a lo que hicieron en los ochenta, luego se irán y dejarán que otros se encarguen de recomponer el desaguisado. Mientras tanto esperan destruir los programas sociales y vaciar de contenido la democracia, que tanto desprecian, transfiriendo las decisiones del ruedo público a las manos privadas, y lo van a hacer de tal manera que será muy difícil de recomponer. Para la mayoría de la población van a ser un legado duro y doloroso, en cambio las personas que son objeto de sus desvelos van a arreglárselas como verdaderos bandidos. Igual que en los años de Reagan; al fin y al cabo son las mismas personas.
Internacionalmente esperan institucionalizar las doctrinas de dominación imperial mediante el uso de la fuerza y de la guerra preventiva. Actualmente los EEUU superan en gasto militar al resto del mundo combinado. Militarmente más avanzados, se están moviendo en unas direcciones extremadamente peligrosas, como el espacio. Me imagino que asumen que no importa lo que le ocurra a la economía americana, con un despliegue tan arrollador de fuerza todo el mundo tendrá que hacer lo que ellos quieran.

DB: ¿Qué le diría a los activistas que después de haber luchado duramente contra la guerra de Irak se siente ahora indignados y tristes?

NC: Hay que ser realista. Pensemos en el abolicionismo. ¿Por cuanto tiempo hubo que pelear hasta conseguir algún progreso? Si te rindes cada vez que no consigues un avance, simplemente estarás garantizando que lo peor que pueda ocurrir pase. Estas luchas son largas y difíciles. Hay que valorar positivamente lo que ha ocurrido en estos dos últimos meses. Se han creado las bases para el desarrollo de un movimiento en favor de la paz y la justicia que tendrá que enfrentarse a tareas mucho más duras. Así son las cosas. No es fácil.

 
Volver ó sumarioG
©Boletín feito pola Sección Sindical de CC.OO. da Universidade de Vigo