O Grilo Dixital
Nº 22
Verán
2006

Revista electrónica feita pola Sección Sindical de CC.OO. da Universidade de Vigo

Este boletín é posible facelo gracias á colaboración de compañeiros e compañeiras que nos envían informacións, noticias e colaboracións.

Danos a túa opinión sobre O Grilo-D envíanos unha mensaxe a:

ccoo@uvigo.es

NO V A S

S O L I D A R I E D A D E

B R E V E S


EC O L O X Í A

O P I N I Ó N


Bo Verán

 

ARQUIVO
IMPRIMIR
(en cada artigo ou sección)


 
 

 


.
N O V A S
SumarioG
ImprimirF
 

II Convenio: Begin the begin

O compromiso manifestado polo reitor de negociar en tres meses o II Convenio do persoal laboral xa ten día de inicio: o vindeiro 10 de xullo. A data foi acordada na reunión que a Mesa negociadora celebrou ao día seguinte da toma de posesión de Alberto Gago.

A experiencia adquirida no longo, e de momento frustrante, proceso negociador, sumado ao recollido nas asembleas celebradas nos tres campus debera de dar como froito un texto máis próximo a realidade laboral e as expectativas da maioría dos traballadores e traballadoras con contrato laboral na Universidade de Vigo. Coa lección aprendida os sindicatos deberamos ser capaces de acordar unha proposta (cando menos de mínimos) que satisfaga a maioría do persoal. Os cambios a realizar no articulado deberan de estar claros e non concitar disputas sindicais. No que se refire á proposta económica, CC OO propón acordar uns niveis mínimos que garantan o poder adquisitivo dos colectivos que menos gañan de cada grupo. O preacordo asinado recentemente na Universidade da Coruña, unha institución que ten un tamaño e presuposto moi similar ao noso, mostra que se hai vontade por parte da xerencia é posible concertar un acordo retributivo que inclúa a totalidade do persoal.

Nos últimos anos as retribucións acordadas nas lexítimas negociación dos órganos de representación do PAS, serviron máis para dividir e diferenciar que para unir e homologar. CC OO como sindicato de espíritu unitario mantén unha mirada sindical única que abrangue a todo o persoal que traballa na Universidade de Vigo. Emporiso propomos que para o PAS funcionario tamén se recoñezan como niveis mínimos os seguintes: D-18, C-18, B-21 e A-23. A xerencia non se pode aproveitar, nin da división sindical nin da división do PAS. Canto máis unitarias sexan as propostas máis posibilidades de éxito terán. A estratexia de "mo das a min porque llo deches aos outros" á que algunha parte de algún sindicato lle ten sacado bo rendemento, no medio e no longo prazo beneficia sobre todo á xerencia que con moita razón leva moito tempo argumentando (ou mesmo calando) "non cho dou a ti porque non llo din aos outros".

Obvia dicir que seguimos defendendo os obxectivos estratéxicos que nos propuxemos para acadar neste Convenio, que non só debe amparar ao persoal encadrado nas RPT, senón que, tal e como xa temos manifestado, ten que chegar a todo o persoal que posúa unha relación laboral coa Universidade de Vigo. CC OO, que como sindicato tamén se caracteriza por non diferenciar aos traballadores segundo a relación laboral que teñan coa empresa, considera como un dos obxectivos máis importantes frear a precariedade laboral que se da actualmente na Universidade de Vigo. Temos que ser unha institución que sirva de modelo para o resto da sociedade e non os campións dos contratos temporais e precarios. A contratación temporal ten que ter necesariamente un límite que nós pretendemos fixar no 10% dos contratos realizados. Que existan, tal e como ocorre agora mesmo, traballadores contratados con máis de catro e cinco, e seis... anos é, non só inadmisible e inxustificable, senón que moitas veces ata ilegal.

Negociar un convenio para un colectivo tan heteroxéneo e dispar, non é doado, conciliar os intereses de tantos grupos e categorías non é unha tarefa fácil que require, non só audacia por parte dos negociadores, senón tamén xenerosidade por parte de todos e de todas, entendida esta como o acto de comprender que por moi ben que vaian as negociacións vai a ser practicamente imposible acadar o cen por cen do que están a demandar os distintos grupos ou categorías. Un convenio é tamén un acto de conciliación entre todos os traballadores e traballadoras, que non poden ver no resultado final só os seus intereses, senón que, sobre todo, teñen que ter en conta o interese colectivo que é a máxica e solidaria suma de todos os intereses.

 
SumarioG
ImprimirF
 

"A EXTINGUIR"

A inclusión de dúas sinxelas palabras na denominación do posto da Coordinadora da Secretaría Xeral na nova RPT de PAS-funcionario tivo que sortear innumerables barreiras, calamitosas reunións, entrevistas solicitadas e non concedidas, outras de moi difícil dixestión, discusións acaloradas, amargos resaibos do Rector, convulsos Consellos de Goberno, a indignada paciencia da titular do posto afectado, a cega obstinación da xerencia, os amagos de obrigar a concursar a outras compañeiras con postos a extinguir… para acabar finalmente incluídas nela polo propio peso do sentido común, a xustiza e, máis que nada e lamentablemente, pola tardía clarividencia de quen descubriu que na súa exclusión agachábanse intencións que tiñan pouco que ver co interese público, a eficacia ou calquera outra na que se puidese basear a actuación administrativa. A tempo rectificou quen non quixo marchar coa mácula de ter sido vehículo dunha vinganza persoal. Magoa é que deixe en quen entra a herdanza dunha RPT inxustificable, inxustificada e rexeitada pola maioría do persoal ao que afecta. Sería bo que, unha vez colleitadas as tempestades que sen dúbida xerará esta relación de postos, se evitasen futuras accións do sementador dos ventos primixenios.

Moitas foron as críticas recollidas por CCOO trala súa intervención no Consello de Goberno de FECHA. Non foi unha decisión doada a de intervir nese crítico momento. Pero foi madura, responsable e (o tempo deunos a razón) coherente cos obxectivos que debe marcarse unha organización que defende os dereitos de TODOS os funcionarios. Tiñamos a seguridade de que colleitariamos as críticas de aqueles que non entenderían que un sindicato se presentase no devandito órgano para solicitar a modificación de algo que fora votado en asemblea. Sabiamos tamén que a presión dos outros sindicatos sería descarnada. Temiamos a posible influencia que suporía na negociación do convenio colectivo e sospeitabamos o enrarecimento do ambiente na Xunta de Persoal funcionario. Non nos equivocamos nas nosas sospeitas sobre a actitude dos membros da CIG e UGT. Eses mesmos, os que criticaron unha medida sindical que como ben dixo o Delegado de CCOO no Consello era "de manual" (a defensa do posto dun funcionario sempre o debe ser), levaron máis tarde esa modificación ao Consello sen pasar pola propia Asemblea. A mesma modificación que pedira CCOO dende o principio. Aquela que condicionou a discutida presencia de Manuel Velasco no acto.

A intervención deste último, que foi publicada integramente na lista comunidade, abriuse lamentando que, pese as entrevistas nos días previos tanto con xerencia como con membros dos outros sindicatos presentes na Xunta de Persoal, ao non ver aseguradas unhas garantías mínimas para a praza da Coordinadora da Secretaría Xeral, nos atopásemos abocados a estar presentes no devandito acto. Alí tivemos que escoitar as arrogantes palabras dos que "non cambiarían unha coma", os mesmos que, despois, ao final e cando xa non lles quedaba alternativa, manifestaron con insolente descaro que se tratou dun "acordo para garantir os dereitos da funcionaria que ocupa actualmente esa praza". Uns dereitos que antes non estaban dispostos a garantir e que ao final tiveron que asumir a regañadentes.

Deixou en definitiva esta nova RPT tres prazas "a extinguir". A tensión xerada pola teimosía da xerencia deixou tamén a extinguir a relación entre os sindicatos presentes na Xunta de Persoal. Pero, sobre todo, o que certificou esta relación de postos e o xeito en que se procedeu a súa aprobación foi a extinción absoluta da boa fe na actuación da Xerencia. Indubidablemente esta extinción non alcanza as catastróficas dimensións que suporía a desaparición do lince ibérico na península, pero deixa unha inconsolable magoa en aqueles que consideramos a obxectividade e a motivación unha especie a protexer. Por outra parte, sería unha calamidade que desaparecesen antes da nosa vista os linces de Doñana que aqueles que escolleron como hábitat a Universidade de Vigo.

e
SumarioG
ImprimirF
 

O PDI xa ten Convenio

O pasado mes de Abril veu de asinarse o Preacordo do I convenio colectivo para o persoal docente e investigador do sistema universitario de Galicia, o proceso negociador durou case cinco meses, que para tratarse dun primeiro convenio é un éxito; o proceso non estivo exento de dificultades, pero facilitou moito as cousas que, primeiro CCOO e despois o resto dos compoñentes da mesa fixeramos públicas as nosas propostas.

Tras esta posta en común inicial o proceso negociador foi bastante fluído, deixando para o final os temas máis complicados de chegar a acordo, inclusión do persoal investigador, duración do convenio, e retribucións.

A valoración final no tocante a condicións laborais e moi positiva no sentido que este convenio equipara o PDI laboral cos seus compañeiros PDI funcionario en todos os aspectos.

Os problemas principais xurdiron no tocante o ámbito persoal e retribucións, nestes apartados temos que facer unha valoración diferente, mentres que en retribucións todas as centrais sindicais fixemos unha fronte común, e acadamos o obxectivo de mellorar as condicións económicas dos Axudantes e Axudantes Doutores, no tema do ámbito persoal, a pesar de que a CIG, na súa proposta inicial incluía ós investigadores e a UGT rexeitou explicitamente que foran incluídos dende o primeiro día, no último momento atopámonos con que tan só CCOO defendía que este colectivo estivese amparado polo convenio, tras a ameaza de non asinar, incluíronse dúas derradeiras disposicións adicionais que pese a non solucionar o problema deixan unha porta aberta para que este persoal non quede sen regular por un convenio unha vez máis.

O compromiso das Universidades de inverter de forma continuada na estabilización do PDI laboral, así como a Disposición Adicional Primeira, para que este persoal poida acceder os complementos que perciben os seus compañeiros funcionarios, son dous dos logros a destacar de este texto de convenio.

Tamén o feito de que entre as catro centrais sindicais representadas, e as tres Universidades acadaramos o compromiso por parte da Consellería de Educación de por en marcha a Mesa xeral de universidades do SUG.

A curta duración do ámbito temporal garante que, en breve período de tempo, teñamos que sentarnos para negociar un segundo convenio no que agardamos que se cumpran as expectativas de Comisións Obreiras e de todo o Persoal Docente e / ou Investigador.
En todo o proceso CCOO mantivo unha postura coherente, deixando sempre moi claros os seus obxectivos, no ámbito persoal, de condicións laborais e retributivos, agardamos que agora que cada vez máis, a sociedade en xeral e as Administracións en particular, están dando importancia e pulo á investigación se comece a ter en conta de unha forma seria a este conxunto de traballadores e traballadoras.

 
 

 


 
B R E V E S  
 
SumarioG
ImprimirF
  O inodoro do reitor

No senlleiro e sombrío edificio da nova reitoría, candidato seguramente a figurar nalgunha listaxe de edificios a premiar, dáselle máis importancia ao deseño e lucimento do/a arquitecto/a que ás necesidades que poidan ter os seus usuarios e moradores. Nesta construcción hai moitos exemplos do despropósito que se pode dar cando nunha obra de uso público non se ten en conta as persoas. Máis por enriba de todos destaca a "jaima" que para satisfacer esas necesidades imperiosas encadraron na sala de xuntas do reitor, un exemplo claro e chafulleiro do diseñismo que teñen que padecer moitos edificios públicos. A arquitecta esqueceuse da necesidade de intimidade que adoitamos ter na nosa cultura para facer as necesidades fisiolóxicas. Cando falamos de transparencia e control democrático nunca imaxinamos que se puidera chegar tan lonxe. De todas formas, os usuarios desta peza poden ser privilexiados pois a porta que a pecha está completa e non recortada, como lle ocorre ao resto de portas que pechan os restantes inodoros da magnífica reitoría. O que neste edificio imos a aforrar en cortinas teremos que gastalo en portas.
 

Ulo vicexerente?

Chegou sen ser presentado e marchou sen ser despido. Este é o sucinto resumo da estancia de Suso Costas na Universidade de Vigo. O encargo máis importante que lle fixo o xerente foi a negociación do IIº Convenio e tamén foi o seu máis sonoro, e seguramente sentido, fracaso. O armario que se lle (im)puxo na porta que comunicaba o seu despacho co despacho da secretaria do xerente foi unha metáfora permanente do seu sino na Universidade de Vigo. Unha barreira (estructura) que non só o illou senón que o condenou a dar moitas voltas. Cando este sindicato demandaba unha xerencia estructurada referiámonos a que fora máis ampla, máis áxil e con máis capacidade. Parece que non fomos quen de transmitir ben a mensaxe. Sendo positivos recoñecemos que sempre lle quedará o agradable degusto dos sesenta mil euros anuais que cobrou. A praza volve a estar vacante e andan na procura de candidato/a. Alguén está intersesado/a?.

 

Convenio. Ultima hora

CC OO vai propor como unha conquista do IIº Convenio a transformación do Grupo IV. Se nos estamos a homologar ao persoal funcionario e neste momento o nivel mínimo existente entre o persoal fixo é o C-16 este debera ser tamén o nivel máis baixo para o persoal laboral.

 
 


 
S O L I D A R I EDADE 
SumarioG
ImprimirF
 

Regala tus palabras a los presos de Guantánamo

Guantánamo es un escándalo sin precedentes que dura ya más de cuatro años y una vergüenza para la comunidad internacional. Con Guantánamo no caben medias tintas: tiene que desaparecer.

Cerca de 500 hombres de 35 nacionalidades están condenados a una vida de malos tratos, torturas y tormento. Las secuelas físicas y psicológicas de su paso por Guantánamo permanecerán, y el estigma de haber sido calificados de “combatientes enemigos” y de “lo peor de lo peor” por el presidente George W. Bush seguirá con ellos el resto de su vida.

Muchos han estado o están en huelga de hambre. Piden que se les respeten sus derechos y que les pongan en libertad a menos que les acusen de un delito y les sometan a un juicio justo. La situación totalmente desesperada en la que viven obliga a algunos presos de Guantánamo incluso a quitarse la vida antes que soportar años entre rejas sin justicia ni acceso al mundo exterior.

Pero tu puedes hacer algo: hazles ver a ellos y a sus familias, y a las autoridades que les han encarcelado, que mucha gente en todo el mundo se acuerda de ellos. Entre todos podemos hacer que su situación cambie.

Regálales tus palabras, envíales un mensaje de aliento, solidaridad y optimismo.

Para escribir tu mensaje pica aquí

 

.0
E C O L O X Í A
ImprimirF
 

El Gran deshielo. Geoffrey Lean

Los glaciares de Greenland aceleran su marcha hacia el océano, lo que lleva a los científicos a predecir que la enorme capa helada de la isla se derrite irreversiblemente, según revela el The Independent.

La investigación que se publicará dentro de pocos días muestra cómo los glaciares, estables durante siglos, han comenzado a encoger dramáticamente al dispararse las temperaturas en el Ártico por el calentamiento global. Además, una cantidad sin precedentes de la capa de hielo superficial se derritió este verano.

Ambos avances (las manifestaciones más alarmantes del cambio climático hasta la fecha) sugieren que la capa de hielo se está derritiendo mucho más rápido de lo que los científicos habían pensado, con importantísimas consecuencias para la civilización y el planeta. Su completa desaparición acarrearía un alza en los niveles de los mares de unos 20 pies, lo cual implicaría la inundación de Londres y de otras ciudades costeras del mundo, junto con muchos de los países "bajos" como Bangladesh.

De manera más inmediata, la enorme cantidad de agua fría liberada al océano con el derretir del hielo amenaza con cortar la Corriente del Golfo, que protege Gran Bretaña y el resto de Europa del Norte de un clima glacial como el del Labrador.

Las revelaciones, que siguen al anuncio de que el derretimiento del hielo marino en el Ártico también alcanzó niveles sin precedentes este verano, aparecen cuando los gobiernos del mundo van a embarcarse en nuevas negociaciones sobre cómo combatir el calentamiento global.

Esta semana se reunirán en Montreal en los primeros debates formales sobre si debería haber un nuevo tratado internacional para reducir la contaminación que causa el cambio climático, ya que el Protocolo de Kyoto expira dentro de siete años. En el The Independent de ayer, Tony Blair calificaba la reunión de "crucial", y añadía que "debe comenzar a configurar una solución global inclusiva". Pero se espera que el progreso sea mínimo, sobre todo a causa de la obstrucción continua del Presidente George Bush.

Las nuevas evidencias de Greenland, que se publicarán en el diario Geophysical Research Letters, muestran una disminución imprevista del glaciar gigante Helheim, un río de hielo que rechina desde la isla al mar, a través de una estrecha escisión en la cadena montañosa de la costa este de la isla.

El Profesor Slawek Tulaczyk, del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de California, Santa Cruz, dijo al The Independent del domingo que el glaciar había disminuido 100 pies este verano.

En los últimos cuatro años, añade la investigación, la parte delantera del glaciar (que ha permanecido en el mismo lugar desde que se tiene constancia) se ha desplazado cuatro millas y media. Al desplazarse y disminuir de tamaño, los efectos se han extendido a la isla "muy rápido", dice el profesor Tulaczyk.

Como el centro de la capa de hielo de Greenland está sólo a 150 millas, los investigadores temen que ésta también se vea afectada pronto.

La investigación destaca los inquietantes estudios hechos en el lado opuesto de Greenland: el glaciar gigante Jakobshavn (de cuatro millas de ancho y 1.000 pies de profundidad, el más grande del lugar) se mueve ahora hacia el mar a una velocidad de 113 pies por año; la velocidad anual normal de un glaciar es de un solo pie.

Los estudios han descubierto que el agua del hielo derretido de la superficie se está escurriendo por los agujeros del glaciar formando una capa entre éste y la roca que hay debajo, elevándolo ligeramente y moviéndolo hacia el mar como si estuviera en una banda transportadora. Se calcula que solo este glaciar es responsable del 3 por ciento de la subida anual del nivel del mar en todo el mundo.

"Puede que estemos muy cerca del umbral en que la capa de hielo de Greenland se derrita irreversiblemente", dice Tavi Murray, profesor de glaciología de la Universidad de Gales. El Profesor Tulaczyk añade: "Las observaciones que estamos realizando ahora apuntan en esa dirección".

Hasta ahora, los científicos creían que la capa de hielo tardaría 1.000 años en deshacerse del todo, pero Ian Howat, que trabaja con el Profesor Tulaczyk, dice que los nuevos progresos podrían "fácilmente" recortar este tiempo "a la mitad".

También existe un peligro más inmediato: el hielo derretido amenaza con interrumpir la Corriente del Golfo, responsable del clima templado de Gran Bretaña. La corriente, que nos trae tanto calor en invierno como podemos obtener del sol, la conduce el agua muy salada que viene de Greenland. Este agua lleva una profunda corriente fría hacia el sur, que a su vez, arrastra el agua caliente hacia el norte.

La investigación del Woods Hole Oceanographic Institute de Massachusetts ha mostrado que incluso antes de que los glaciares comenzaran a acelerarse, el agua del Atlántico Norte se estaba enfriando en lo que describe como "el cambio oceánico más importante y más dramático medido en la era de los instrumentos modernos".

Incluso antes de estos descubrimientos, los científicos han acortado el tiempo en que ocurrirá el desastre de la Corriente del Golfo a este siglo. Cuando ocurrió antes, hace 12.700 años, Gran Bretaña estuvo cubierta de permafrost durante 1.300 años.

 

 
O P I N I Ó N
SumarioG
FFFonte. ImprimirF
http://www.webstats4u.com/showtag/? COUNTKEY=AD3ayAFzE4SRUYtLpX%2F4%2FFZAoJ8w&URL=http%3A%2F%2Fwebs.uvigo.es%2Fccoo%2FGrilo-Dixital%2FGD_xunho06%2Fgd_xunho06.htm&TITLE=Bolet%EDn%20da%20Secci%F3n%20Sindical%20de%20CC%20OO
 

El retorno de los escuadrones de la muerte
Por John Pilger

Los ascensores del New York Hilton emitían imágenes de la CNN en una pequeña pantalla que no se podía dejar de observar. Irak encabezaba las noticias; las expresiones acerca de una “guerra civil” y de “violencia sectaria” se repetían sin cesar. Era como si la invasión estadounidense nunca hubiera ocurrido y la aniquilación de decenas de miles de civiles por los norteamericanos fuera una ficción surrealista. Los iraquíes eran árabes descerebrados, obsesos por la religión, el enfrentamiento étnico y la necesidad de hacerse estallar a sí mismos. Serviles marionetas políticas desfilaban sin mostrar indicios de que su patio de ejercicios estaba encerrado en una fortaleza norteamericana. Y esto te perseguía, cuando dejabas el ascensor, hasta tu cuarto, hasta el gimnasio del hotel, al aeropuerto, al próximo aeropuerto y al próximo país. Tal es el poder de la propaganda corporativa de los EEUU que, como Edward Said señalaba en Cultura e imperialismo, “penetra electrónicamente”, con su equivalente de doctrina política.

La doctrina cambió el otro día. Durante casi tres años consistió en que al Qaeda era la fuerza impulsora detrás de la “insurgencia”, capitaneada por Abu Musab al Zarqawi, un jordano sanguinario que fue claramente ataviado para que gozara de la misma clase de oprobio de que disfruta Sadam Hussein. Poco importa que al Zarqawi no haya sido visto nunca vivo y que sólo una fracción de los “insurgentes” siguiera a al Qaeda. Para los EEUU el papel de al Zarqawi era el de distraer la atención de aquello a lo que casi todos los iraquíes se oponen: la brutal ocupación anglo-americana de su país.

Ahora que al Zarqawi ha sido reemplazado por la “violencia sectaria” y la “guerra civil”, las grandes noticias son los ataques de los suníes a las mezquitas y bazares chiíes. La verdadera noticia, que no es referida por la “predominante” CNN, es que fue activada en Irak la Opción El Salvador. Consiste en la campaña de terror a cargo de escuadrones de la muerte armados y entrenados por los EEUU que atacan tanto a suníes como a chiíes. El propósito es la incitación a una real guerra civil y la desintegración de Irak, que era el objetivo de guerra original del gobierno de Bush.

El ministerio del interior en Bagdad, que está administrado por la CIA, dirige los principales escuadrones de la muerte. Sus miembros no son exclusivamente chiíes como cuenta el mito. Los más brutales son los Comandos de la Policía Especial, liderados por suníes que fueran altos funcionarios del Partido Baaz de Sadam. Fueron formados y entrenados por expertos en “contrainsurgencia” de la CIA, incluyendo veteranos de las operaciones de terror de la CIA en Centroamérica en el decenio de 1980, especialmente en El Salvador. En su nuevo libro, Empire’s Workshop (El taller del imperio, Metropolitan Books), el historiador norteamericano Greg Grandin describe la Opción El Salvador así: “Una vez al frente del gobierno, [el presidente] Reagan se echó encima de Centroamérica con dureza dejando, en efecto, que los más comprometidos militaristas de su gobierno establecieran y ejecutaran la política. En El Salvador, suministraron más de un millón de dólares diarios para financiar una campaña letal de contrainsurgencia... En consecuencia, los aliados de los EEUU en Centroamérica durante los dos mandatos de Reagan, asesinaron a más de 300.000 personas, torturaron a cientos de miles y enviaron a millones al exilio.”
Aunque el gobierno de Reagan generó a los actuales bushitas o neocons, el modelo fue establecido anteriormente. En Vietnam, escuadrones de la muerte entrenados, armados y dirigidos por la CIA mataron a más de 50.000 personas en la Operación Fénix. A mediados de la década de 1960, en Indonesia, oficiales de la CIA recopilaron “listas de la muerte” para la juerga asesina del General Suharto durante su asalto al poder. Después de la invasión de 2003, era sólo cuestión de tiempo que esta venerable “política” fuera aplicada en Irak.
Según el escritor e investigador Max Fuller (National Review Online), al coordinador clave de la CIA para los escuadrones de la muerte del ministerio del interior “le salieron los dientes en Vietnam antes de continuar su camino dirigiendo la misión militar de los EEUU en El Salvador”. El profesor Grandin menciona a otro veterano de Centroamérica cuyo trabajo ahora es “entrenar una fuerza contrainsurgente brutal compuesta de esbirros ex baazistas”. Otro, cuenta Fuller, es conocido por su “producción de listas de la muerte”. Una milicia secreta organizada por los norteamericanos es el Servicio de Protección de Instalaciones, que ha sido responsable de la explosión de bombas. “Las fuerzas especiales británicas y norteamericanas”, concluye Fuller, “junto a los servicios de inteligencia [de creación estadounidense] del ministerio de defensa iraquí, están fraguando los atentados insurgentes contra chiíes.”

El 16 de marzo, Reuters informó del arresto de un “contratista de seguridad” norteamericano que fue encontrado con armas y explosivos en su coche. El año pasado, dos británicos disfrazados de árabes fueron sorprendidos con un coche repleto de armas y explosivos; las fuerzas británicas demolieron la prisión de Basora con un bulldozer para rescatarlos. El Boston Globe recientemente refirió: “La unidad antiterrorista del FBI ha iniciado una amplia investigación de las bandas de ladrones asentadas en los EEUU después de descubrir que algunos de los vehículos usados en mortíferas explosiones en Irak, incluyendo ataques que asesinaron a tropas estadounidenses y civiles iraquíes, fueron, probablemente, robados en los EEUU según altos funcionarios del gobierno.”
Como digo, todo esto ya ha sido ensayado antes, tal como la preparación del público estadounidense para un ataque atroz a Irán es similar a las patrañas sobre las armas de destrucción masiva de Irak. Si el ataque llega, no habrá aviso, ni declaración de guerra, ni verdad. Apresados en el ascensor del Hilton, clavada la vista en la CNN, mis compañeros de viaje merecen ser disculpados por no encontrarle sentido a lo de Oriente Medio, o a lo de Latinoamérica o a lo de cualquier sitio. Están aislados. No se les explica nada. El Congreso está en silencio. Los demócratas están moribundos. Y los medios más libres de la tierra insultan al público cada día. Como lo expresó Voltaire: “Aquéllos que pueden hacerte creer absurdidades pueden hacerte cometer atrocidades.”

 
Volver ó sumarioG
©Boletín feito pola Sección Sindical de CC.OO. da Universidade de Vigo