O Grilo Dixital
Nº 21
Xaneiro
2006

Revista electrónica feita pola Sección Sindical de CC.OO. da Universidade de Vigo

Este boletín é posible facelo gracias á colaboración de compañeiros e compañeiras que nos envían informacións, noticias e colaboracións.

Danos a túa opinión sobre O Grilo-D envíanos unha mensaxe a:

ccoo@uvigo.es

NO V A S

B R E V E S

S O L I D A R I E D A D E

EC O L O X Í A

O P I N I Ó N

 

 

ARQUIVO
IMPRIMIR
(en cada artigo ou sección)


 
 

 


.
N O V A S
SumarioG
ImprimirF
 
Outro sindicalismos é posible.

Hai algúns anos o labor sindical baseábase no contacto directo entre representantes e representados. Os representantes de CC.OO. percorremos en varias ocasións os Campus, Centros e dependencias do Reitorado para expoñer propostas ou informar do estado de diversas negociacións. A partir do 2002 as novas tecnoloxías irromperon tamén no sindicalismo da nosa Universidade. De súpeto, o traballo de varios días podía realizarse dun golpe, redactando un comunicado nuns minutos e distribuíndoo practicamente ao instante a todo o persoal. CC.OO. non foi allea a esta evolución, e así o noso GRILO converteuse ao formato dixital. Mantivo a súa periodicidade, indefinida pero constante, saíndo cando a ocasión o requiría con propostas de actuacións ou de temas, sempre abertos ao debate. Outros aproveitaron as novas tecnoloxías para quedarse coa súa faciana máis covarde: a da mentira permanente, a do insulto e a das afirmacións non contrastadas. Nós decidimos daquela non entrar ao trapo de todos estes improperios. Nunca pensamos que o despropósito ía ser tan grande, e tan consentido polas propias autoridades académicas, de tal xeito que hoxe, 5 anos despois de deixar a presidencia da Xunta de Persoal e despois de 4 anos de maioría absoluta da CIG, hai quen segue a querer facernos culpables de todo o que sucede ou non sucede no ámbito sindical do persoal funcionario de administración e servizos.

Nestes 4 anos o PAS funcionario perdeu toda a súa capacidade de influencia, maletíns retributivos aparte, e agora a maioría da Xunta de Persoal vense de enfrontar por primeira vez a unha auténtica negociación da que podemos destacar as seguintes cuestións:

A negociación sobre a RPT ven condicionada polas catro modificacións unilaterais da mesma levadas a cabo polas sucesivas xerencias e que foron resolvendo os seus problemas principais. Agora non hai moeda de cambio para incorporar nada propio. Así se acepta sen máis a limitación da proposta aos Servizos Centrais (¿as presas electorais?) sen unha análise pormenorizada por parte da Xunta de Persoal das auténticas necesidades.

Nun acto de amarelismo sen precedentes é a propia Xunta de Persoal quen presenta e defende a proposta do Xerente ante os funcionarios, facéndolle un traballo a este que só se pode entender no marco da gran familia nacionalista na que poderíamos encadrar a ambas partes.

Dificilmente entendible é tamén que na mesma proposta de RPT haxa prazas que desaparecen e quedan a extinguir e outras que desaparecen e obrigan aos seus ocupantes a concursar de novo. Tal vez a outro ámbito distinto de aquel no que se formaron ou incluso a un nivel inferior (¿isto non se parece moito a un expediente disciplinario?). Claro que os afectados son dos malos, dos A e B que non pertencen á gran familia nacionalista. Non se entende tampouco a división dos Servizos da área de Persoal. Non se nos explica que obxectivos se pretenden conseguir co cambio proposto nin as vantaxes sobre o modelo anterior ou sobre outros modelos propostos polo persoal deses mesmos Servizos.
Vénme agora á mente aquela coñecida poesía de Martín Niemüller que dicía:

Primero apresaron a los comunistas,
y yo no dije nada porque no era comunista.

Luego se llevaron a los judíos,
y yo no dije nada porque no era judío.

Luego, vinieron a buscar a los obreros;
no dije nada, porque no era obrero ni sindicalista.

Más tarde se metieron con los católicos,
y no dije nada porque yo era protestante.

Y cuando finalmente vinieron por mí,
no quedaba nadie para protestar.


Nós pensamos que estas situacións son a derradeira solución e só deben empregarse cando non quede máis remedio e coas debidas garantías para a carreira profesional dos afectados. Calquera día elimínanlle a praza a un nacionalista e non temos xa forma de defender os seus dereitos a unha carreira profesional.

Respecto da promoción interna pode dicirse que a promoción aos grupos B e A non importa ren. Como se os interesados non fosen representados desta Xunta de Persoal. Non importa que sexan as únicas oposicións de promoción interna nas que o tempo para a realización dos exames é un factor determinante. Véxanse as convocatorias respectivas da Xunta ou doutras Universidades.

Tampouco os aspirantes ao grupo C tiveron máis sorte. Os nosos representantes da maioría absoluta fan súas as argumentacións do Xerente e presentan a convocatoria como unha disxuntiva: ou dous exercicios ou non hai promoción. Estes non son os nosos revolucionarios de salón. Estes non só baixan os pantalóns, a pesares das tres negacións, e con maiúsculas, dun membro desta Xunta de Persoal, novo San Pedro deste particular apostolado da maioría absoluta, estes coleguean co Xerente para pasar factura a "inimigos" comúns. Tamén pode influír o feito de que tódolos nosos ¿líderes? sindicais pasaran xa ao grupo C mediante un só exame e pola coñecida estratexia do "café para todos" (asegurado e reasegurado, sen competencia).

Hoxe todos estes feitos requiren unha resposta máis rápida e máis áxil da que nos permite o noso GRILO DIXITAL, que vai seguir sendo o noso referente (e o dos outros sindicatos) no tocante ás propostas de calado e ós debates. Non obstante, nos próximos días imos articular outra fórmula de comunicación que nos permita responder e aclarar as nosas posicións respecto a temas máis puntuais. Sen entrar ao trapo do insulto e a mentira, marcando o noso propio ritmo. Pero informando e facendo que se escoite outra voz, outras voces, distintas deste pensamento único que nos queren impoñer.

 
SumarioG
ImprimirF
 


A maioría absoluta do sindicato absoluto.

Fai catro anos que na Xunta de persoal goberna como sindicato absoluto a central sindical que nas últimas eleccións conseguiu a maioría absoluta. Este último feito, a maioría absoluta, é indiscutible porque é consecuencia democrática do manifestado a través das urnas pola maioría do persoal de administración e servizos funcionario. O de gobernar como sindicato absoluto xa non está tan claro e máis parece unha terxiversación do mandato que se lles deu. Ter a metade máis un dos delegados non da licenza para actuar sen limitacións anulando, esmagando ou simplemente non tolerando calquera acción opositora. O sempre pretendido axioma de estás comigo ou estás contra min é o recurso favorito dos ególatras e dos iluminados, dos necesitados de protagonismo e adulación que sofren unha incapacidade crónica para implicar ou convencer aos que non pensan coma eles, non se deixan abducir ou non lle renden constante homenaxe.

Ter a maioría dos delegados tampouco da dereito a entregar a xestión aos representantes políticos, por moi amigos que sexan. Un exemplo do que queremos dicir aconteceu en outubro de 2004 no despacho de Salustiano Mato, daquela vicerreitor de investigación, nunha reunión a que asistiron membros do sindicato maioritario e o xerente, este último no patético papel de simple oínte, de obediente e cuestionado subalterno disposto a asinar calquera acordo que lle puxeran diante. De feito o que asinou foi a reposición dun acordo que xa tiña que estar cumprido e que volveu a utilizarse, unha vez remasterizado, para conseguir e xustificar outros beneficios. O sindicato que levou aos xulgados ao vicerreitor de economía do reitor anterior por usurpar as funcións do xerente non se cansou, durante este período, de visitar o despacho do vicerreitor amigo para conseguir os seus obxectivos. Tiñamos que volver a berrarlles aquilo de: "A xestión é nosa".

Nin da dereito a deslexitimar, atacar e insultar aos compañeiros e compañeiras que ocupan, dentro da nosa administración, os niveis máis altos, por moitos maletíns que se consigan a cambio. Cando se practica o compadreo co xerente e o equipo de goberno é amigo, os inimigos (que na súa dialéctica teñen que existir) hai que buscalos, por exemplo, nas xefaturas das áreas ou dos servizos.

Nin sequera a ameazar con boicotear os programas de calidade se non lle daban, por exemplo, un dos maletíns, claro exponente de sindicalismo coactivo que a ningún sindicato se lle ocorrería facer noutra administración ou empresa mais aquí, na Universidade de Vigo, non só se acepta senón que se comete a ousadía de poñelo por escrito e convertelo nun acordo que ata asinou o mesmísimo xerente. E iso que temos un reitor que é pioneiro en todo o relativo aos compromisos de Boloña e ten a excelencia coma unha referencia no seu programa de goberno. Quen boicoteou a Mesa de Retribución e da Calidade fai máis de catro anos seguen a querer marcar o ritmo e non dará o visto e prace ata que se sinta chamado a facelo. Daquela o predicará coma un mormón predica o evanxeo.

Os que pretenden revalidar, e incluso aumentar, a absoluta maioría volverán a pedir o teu voto para seguir coa súa loita de clases (a clase dos que consideran seus contra a clase dos outros) para seguir dividindo ao persoal, impedir a unidade sindical, seguir entregando a xestión aos seus amigos e, de paso, alimentar a insaciable egolatría dos seus abnegados líderes.

SumarioG
ImprimirF
 

Conxunción de intereses para aprobar a RPT do PAS-F

Trala aprobación na última asemblea da nova R.P.T para o persoal funcionario da Universidade de Vigo, non podemos pasar por alto o acontecido durante o proceso previo á mesma así como o "esperpento" producido durante a súa celebración

Así nos atopamos que o proceso de negociación co Xerente, prodúcese dun xeito máis que peculiar, xa que o mesmo baseouse exclusivamente na negociación dunha proposta de R.P.T que só interesa á Xerencia e manobrando, por medio da CIG e coa compracencia da U.X.T, para que fose aprobada a toda costa polos nosos compañeiros baseándose en que e compatible coa presentada pola Xunta de Persoal. Como novidade máis destacada indicar que é a primeira vez que se negocia por partes a R.P.T e que a presentada só afecta aos Servizos Centrais e, o que é máis grave aínda, non se xustifica de ningún xeito a creación ou supresión das diferentes prazas que se prevén por medio de indicadores, datos obxectivos, informes etc.., que poderían levar a comprensión da proposta polo noso colectivo.

En definitiva, o que se pretende arranxar son os atrancos puntuais que pode ter a Xerencia e non entra a regularizar a situación da máis que necesaria profesionalización das distintas oficinas, áreas, etc, así como a nova situación dos centros coa adaptación ao Espazo Europeo de Educación Superior. En definitiva non aborda a solución das carencia do noso cadro de persoal.

No medio desta situación prodúcese a súa aprobación pola asemblea cuns números máis que ridículos, xa que o documento foi rexeitado polos propios compañeiros afectados mais no cómputo global, grazas aos votos do Campus de Ourense, foron que de sacar a proposta adiante.

En vista de todo o acontecido CC OO solicita ao Sindicato maioritario na Xunta de Persoal que recapacite sobre esta situación el lle instamos a que dea un xiro radical na súa actuación sindical rexeitando a proposta de R.P.T do Sr. Xerente.

As presas por levar a asemblea todos estes asunto fainos pensar que tanto por parte da Xunta de Persoal como pola Xerencia existe unha especie de complot, argallado para aproveitarse da situación, uns para poder manter a paz social tan importante de cara ás eleccións vindeiras, e os outros para poder darse un último "Baño de multitudes" de cara as próximas eleccións sindicais.

Mais a glorificación esperada polo Sr. Presidente converteuse, debido a súa ineptitude, nun "tsunami" difícil de controlar xa que as propostas remitidas á asemblea non foron do agrado dos nosos compañeiros e a choiva de críticas foi tal que a única "ocorrencia" do Sr. Presidente foi pasar con toda celeridade ás votacións finais, que nese momento era o máis importante, con tal malas mañas que produciu un caos total que mesmo o levaron á informar duns resultados que para a maioría dos presentes non respondían á realidade. Diante desta discrepancia, e ante o pedimento dunha nova votación, sen as loas da multitude, procedeu a rematar a asemblea. Iso si tendo conseguido o seu obxectivo que non era outro que aprobar a RPT do Sr. Xerente.

 
SumarioG
ImprimirF
 

O Convenio Galego do PDI laboral

Dende o mes de Xaneiro estámonos reunido en Santiago os sindicatos máis representativos da universidade galegas, cos responsables das universidades de Santiago, Vigo e A Coruña, así como co Director xeral de Universidades da Xunta de Galicia, para negociar o I Convenio Colectivo para o PDI laboral do Sistema Universitario Galego. CCOO foi a primeira central sindical que puxo un texto íntegro enriba da mesa, grazas á colaboración e o esforzo dos profesores e investigadores que nas tres universidades nos estivemos a reunir para elaborar una proposta única que ten como os seus obxectivos principais a equiparación das condicións laborais e retributivas máis beneficiosas para todo o PDI no ámbito galego, a esixencia as tres institución para que fagan un esforzo económico que asegure a carreira docente para o PDI laboral e incluír baixo o amparo do Convenio a todo o persoal que teña un contrato laboral asinado coas Universidades, sexan docentes ou investigadores, mellorando as condicións laborais de todo un colectivo que neste momento so ten como marco lexislativo o Estatuto dos Traballadores.
Xa na primeira reunión, se saudou a presenza do Director Xeral de Universidades, e tanto dende os sindicatos: CIG, CCOO, UXT e CSIF, como dende as tres Universidades se lle solicitou a posta en marcha dunha Mesa Xeral de Universidades para negociar moitos dos temas que estamos a tratar neste Convenio e outros asuntos que nos afectan por igual a todos e que incomprensiblemente agora mesmo nos están a diferenciar. . Xosé Ramón Leis Fidalgo, o director xeral, entendeu esta petición como prioritaria para o futuro do sistema universitario de Galicia, e comprometeuse a facer os esforzos necesarios para poñela en marcha.
CCOO valora moi positivamente este proceso negociador no que o noso sindicato está a participar activamente co obxectivo de acadar un Convenio que garanta o presente e o futuro do persoal docente e investigador con contrato laboral.

SumarioG
ImprimirF
 

Apostilas sobre a negociación do II Convenio do PAS laboral.

A negociación do II Convenio do persoal de administración e servizos con contrato laboral está a durar máis do que en principio pensabamos. A día de hoxe está aínda sen rematar o articulado e a proposta económica da xerencia é insuficiente e non está plenamente desenvolvida.

Ao presentar a empresa unha proposta á baixa, moi distante das presentadas pola parte social, está a facer que a discusión sexa intensa e pormenorizada, chea de apostilas e matices. Para avanzar a Comisión Negociadora decidiu crear unha comisión máis pequena na que estamos representados os tres sindicatos e o vicexerente contando coa presenza do xerente cando tratamos asuntos económicos. Malia todo o proceso vai a entrar na súa fase final na que volveremos de novo a Mesa Negociadora que é o lugar no que temos que formalizar calquera preacordo. Unha vez que estea acordado o articulado e coñezamos ao completo a proposta económica iniciarase tamén o período de consulta ao conxunto dos traballadores e traballadoras. Se como resultado da negociación houbera artigos que modifiquen as condicións laborais actuais dun colectivo concreto ten que ser o conxunto destes traballadores ou traballadoras os/as que decidan se aceptan ou non o cambio. Alí onde o acordado se corresponda coas propostas dos sindicatos entendemos que só e preciso sometelo ao dictame da asemblea xeral.

É sabido tamén que se constituíu unha Mesa Xeral do PAS onde, os sindicatos, imos negociar os temas que son comúns para todos e dicir asuntos tales como vacacións, permisos e licenzas, acción social, seguridade e saúde laboral... Comisións Obreiras, como tamén é sabido, sempre apoiou a formación destas mesas e valoramos positivamente este primeiro chanzo que debera de levarnos cara un acordo marco global no que se poidan incluír o resto dos asuntos.

Con respecto ao articulado a empresa ten que desenvolver o artigo 12 no que se trata a clasificación profesional e dar máis información sobre como queren facer a estructura vertical e a horizontal. O artigo 14, mobilidade e adscrición aos postos de traballo está pendente de novas propostas. Os temas de controversia neste apartado son a adscrición do persoal aos ámbitos, a polivalencia e o deber de suplencia, cuestións que afectan as condicións laborais, sobre todo, dalgúns colectivos. A oferta económica que faga a xerencia para compensar estes cambios e, ao noso entender, unha das pedras angulares sobre o que se vai apoiar a aprobación, ou non, deste II Convenio. Non obstante, tal e como dixemos, sodes os traballadores e traballadoras (implicados/as) os que tendes que ter a última palabra.

No que se refire ao horario a xornada será de 35 horas semanais cun horario comprendido entre as 8 e as 15 horas, e as 15 e as 22 horas. A xornada partida será de 9 a 14 horas e de 15 a 17 horas. Con respecto aos sábados a empresa acepta que se poidan compensar con tempo ou ben con cartos. Están aínda por definir as compensacións.
A proposta de retribución feita pola xerencia non está suficientemente desenvolvida como para poder albiscar o seu resultado final. De momento esta oferta pódese resumir no seguinte:

Para todos os grupos, no salario base, un incremento anual de 123 € (dato 2005) que se corresponden coa homoxeinización retributiva co persoal da xunta que se lle aplicou ao persoal funcionario da Universidade de Vigo.
Para todos os grupos, no salario base, un incremento anual de 603.72 € (dato 2005) que se corresponden coa productividade fixa do persoal funcionario (o segundo maletín, para entendernos)
Ao grupo IV a cambio de constituírse nunha soa categoría (aínda sen definir as súas competencias e funcións) a empresa lles ofrece a homologación co grupo D de funcionarios, é dicir, que incrementarían a maiores o seu salario en 822.74 € anuais.
Complementos: ver a táboa elaborada pola xerencia.
Os efectos económicos serían de 1 de xaneiro de 2005

Para coñecer a dimensión da oferta económica da empresa e a que persoal abrangue é preciso, asemade, coñecer que postos da actual RPT pretende singularizar. Se ao final do II Convenio chegamos a singularización do 70 % dos postos do vixente cadro de persoal, tal e como ocorre na RPT do persoal funcionario, pode ser unha boa proposta, agora ben, se a pretensión é manter como singularizados o actual 5% do total dos postos laborais a singularización é, alomenos para nós, o chocolate do loro. Se nos queren homoxeneizar que o fagan en todos os aspectos e non só nos que lle interesa a empresa.

Para CC OO a referencia segue a ser, tanto en retribucións, como no resto dos asuntos a proposta de convenio de todos coñecida. Confiemos en que o resultado final sexa do agrado ( ou do non desagrado) de todos e todas.

Para rematar, subliñar que está aceptado que ningún traballador con contrato laboral quedará fora do amparo dun convenio (PAS ou PDI laboral) e tamén que o persoal que traballe en entidades nas que a Uvigo é maioritaria nos seus órganos de goberno poderá adherise ao convenio. Asemade, se a universidade constituíse entidades que asumisen funcións que actualmente se desenvolven pola administración universitaria o persoal afectado poderá decidir voluntariamente a súa incorporación respectándose, en todo caso, as súas vixentes condicións laborais.


B R E VE S 
 
SumarioG
ImprimirrF

O Grilo e o índice de impacto

Xa pasaron máis de 10 anos dende que o primeiro Grilo saíu á luz para dar a coñecer as nosas propostas sindicais e crear opinión crítica entre os traballadores e traballadoras da Universidade de Vigo. Ningún sindicato, que se saiba, fixo tantas propostas nin creou tanta crítica coma o noso: nunca fomos palmeiros de ningún equipo de goberno, nin deixamos que ningún reitor (ou vicerreitor) nos engaiolara con cantos de sirena. A ningún sindicato se lle poden seguir tan ben a pista como a CC OO. O noso arquivo non minte. E os demais o saben, por iso servimos de referencia para moitos escritos e se nos está a citar asiduamente en moitas mensaxes que se envían ás listas de comunidade. Está ben que o fagan, non temos nada que ocultar sentímonos orgullosos do noso pasado, de todo o que fixemos para mellorar as condicións laborais dos nosos representados e, abofé, que non renegamos de ningún afiliado, colaborador ou simpatizante que participa ou participou no noso proxecto. Na nosa central sindical non hai nin clasismo nin redentorismo. Emporiso é só unha. E nela cabemos todos e todas.
De seguir sendo tan citados imos ter que comezar medir o noso índice de impacto dentro da universidade. Isto nos pasa por poñer por escrito o que pensamos, crear opinión e ser así un sindicato de referencia. Un día destes aparecemos no Citation Index.

SumarioG

Recurso contra as transformacións. Nin en Pontevedra nin no TSXG

Unha sentenza do TSX de Galicia ver a dar a razón ao proceso de transformacións de categorías levado a cabo durante a negociación do Iº Convenio Colectivo da Universidade de Vigo.
O demandante, aínda que cando iniciou a demanda non representaba a ningún sindicato, si representaba a FETE-UGT cando recorreu perante o TSX,tras perder no Xulgado do Social nº1 de Pontevedra. Non está en ningún manual de práctica sindical que un delegado sindical promova unha demanda que puidera prexudicar a máis de 70 traballadores e traballadoras que, alomenos en teoría, el tamén representa.
Como sindicato asinante do acordo de transformacións sempre estivemos tranquilos e transmitimos esa mesma confianza a quen nos preguntou ao ter moi claro que en todo momento se actuou con exquisita legalidade. Aínda así, sempre que este asunto saíu a colación nas reunións dos órganos de representación CC OO solicitou a retirada do citado recurso.
A sentenza que é soporífera e inintelixible para os non habituados a prosa xurídica desestima o recurso de suplicación e confirma a sentenza recorrida e avisa que contra a mesma só cabe Recurso de Casación para unificación de doutrina.

 

Volver ó sumarioG 
S O L I D A R I EDADE 
SumarioG
ImprimirF
 

Cerremos Guantánamo

En el cuarto aniversario de las primeras transferencias de detenidos a Guantánamo (Cuba), Amnistía Internacional presenta nuevos testimonios sobre el uso de la tortura y los malos tratos contra presos en este centro de detención, así como nuevos detalles sobre los casos de otros detenidos.
"En Guantánamo se ha tratado a unos 500 hombres con un desprecio absoluto y total que nadie debería verse obligado a soportar. No es sorprendente que, tras años de incertidumbre sobre su suerte, algunos de estos hombres hayan expresado su deseo de morir antes que seguir en Guantánamo indefinidamente", ha dicho Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional se ha dirigido por carta al Gobierno español para solicitarle que pida el cierre de Guantánamo y condene expresamente las violaciones de derechos humanos que allí se producen. Son ya cuatro años de silencio ante un limbo legal sin precedentes. La organización también se ha dirigido a las autoridades españolas para que exijan al Gobierno de Estados Unidos que permita el acceso a Guantánamo a observadores especiales de la ONU, para que puedan elaborar un informe sobre el respeto a los derechos humanos en el centro. ¡Actúa!

 

.0
E C O L O X Í A
ImprimirF
 

Biodiesel: peor que los combustibles fósiles
Por George Monbiot *


En los últimos dos años he hecho un incómodo descubrimiento. Como muchos expertos en medio ambiente, he estado tan ciego ante las restricciones que afectan a nuestro suministro de energía como mis adversarios lo han estado ante el cambio climático. Ahora me doy cuenta de que he abrigado una cierta creencia en la magia
En los últimos dos años he hecho un incómodo descubrimiento. Como muchos expertos en medio ambiente, he estado tan ciego ante las restricciones que afectan a nuestro suministro de energía como mis adversarios lo han estado ante el cambio climático. Ahora me doy cuenta de que he abrigado una cierta creencia en la magia.
En 2003, el biólogo Jeffrey Dukes calculaba que los combustibles fósiles que quemamos en un año se componen de materia orgánica "que contiene un 44 x 10 de los 18 gramos de carbono, que es más de 400 veces la productividad primaria neta de la biota actual del planeta"[1]. Hablando claramente, esto significa que cada año usamos una cantidad por valor de cuatro siglos de plantas y animales.
La idea de que sencillamente podemos reemplazar este legado fósil (y la extraordinaria densidad de energía que nos da) por energía ecológica es ciencia ficción. Simplemente no hay sustituto, pero se buscan sustitutos por todas partes. Hoy se están promoviendo en las conferencias climáticas en Montreal, por Estados (como el nuestro) que intentan evitar las duras decisiones que impone el cambio climático. Y al menos uno de ellos es peor que el combustible fósil al que reemplaza.
La última vez que presté atención a los peligros de hacer combustible diesel a partir de aceites vegetales, me insultaron más aún de lo que lo habían hecho los partidarios de la guerra de Irak. Descubrí que los misioneros del biodiesel son tan enérgicos en su negativa como los ejecutivos de Exxon. Ahora puedo admitir que estaba equivocado en mi anterior columna. Pero no les va a gustar. Estaba equivocado porque subestimé el impacto destructivo de dicho combustible.
Antes de ir más allá, me gustaría dejar claro que utilizar aceite de patatas fritas para hacer carburante me parece algo bueno. La gente que va todo el día con tinajas de porquería hace un servicio a la sociedad. Pero sólo hay suficiente aceite de cocina residual en el Reino Unido como para llegar a una trescientas ochentava parte 380º de nuestra demanda de carburante para el transporte [2]. A partir de ahí comienza el problema.
Cuando escribí sobre ello el año pasado, pensé que el mayor problema que causaba el biodiesel era que establecía una competición por la tierra [3]. La tierra cultivable que de otra forma se habría usado para cultivar comida se utilizaría para cultivar combustible. Pero ahora me encuentro con que algo aún peor está pasando. La industria del biodiesel ha inventado accidentalmente el combustible más carbono-intensivo del mundo.
Al promover el biodiesel (como hacen la Unión Europea, los gobiernos británico y estadounidense y miles de defensores del medio ambiente) has de imaginar que estás creando un mercado de aceite de patatas fritas usado, o de aceite de colza, o de aceite de algas que crecen en estanques del desierto. En realidad estás creando un mercado del cultivo más destructivo de la tierra.
La semana pasada, el presidente de la Autoridad Federal para la Explotación de la Tierra de Malasia anunció que iba a construir una nueva fábrica de biodiesel [4]. Era la novena decisión de esa índole en cuatro meses. Se están construyendo cuatro nuevas refinerías en la península de Malasia, una en Sarawak y dos en Rotterdam [5]. Dos consorcios extranjeros (uno alemán, el otro estadounidense) están erigiendo fábricas rivales en Singapur [6]. Todas harán biodiesel a partir de la misma fuente: el aceite de palmera.
"La demanda de biodiesel", informa el Malaysian Star, "vendrá de la Comunidad Europea... Esta reciente demanda... acaparará, como mínimo, la mayoría de los inventarios malasios de aceite crudo de palmera" [7]. ¿Por qué? Porque es más barato que el biodiesel hecho a partir de cualquier otro cultivo.
En septiembre, Amigos de la Tierra publicó un informe sobre el impacto de la producción de aceite de palmera. "Entre 1985 y 2000", descubrió, "la explotación de plantaciones de palmeras de aceite fue responsable de un 87 por ciento de la deforestación de Malasia" [8]. En Sumatra y Borneo, unas 4 millones de hectáreas de bosque se han convertido en tierra de cultivo de palmeras. Ahora se programa despejar unas 6 millones más de hectáreas en Malasia, y 16,5 en Indonesia.
Casi todo el bosque que queda está en peligro. Los plantadores de aceite están desgarrando incluso el famoso parque nacional Tanjung Puting de Kalimantan. El orangután va probablemente a extinguirse en libertad. Los rinocerontes, tigres, gibones, tapires, los monos probóscides y miles de otras especies podrían ir por el mismo camino. Se ha desalojado de sus tierras a miles de indígenas, y torturaron a unos 500 indonesios que intentaron resistirse [9]. Los incendios forestales que tan a menudo cubren la región de humo son provocados en su mayoría por los cultivadores de palmeras. Toda la región se está convirtiendo en un campo gigante de aceite vegetal.
Antes de que se planten palmeras de aceite, que son pequeñas como maleza, han de talarse y quemarse enormes árboles en los bosques, que contienen unas reservas de carbono mucho mayores. Cuando se acaba con las tierras más secas, las plantaciones se trasladan a bosques cenagosos, que crecen en turbas. Una vez cortados los árboles, los plantadores desecan el suelo. Cuando la tuba se seca se oxida, y libera aún más dióxido de carbono que los árboles. En términos del impacto que causan en el medio ambiente local y mundial, el biodiesel de palmera es más destructivo que el petróleo crudo de Nigeria.
El gobierno británico entiende todo esto. En el informe que publicó el mes pasado, cuando anunció que cumplirá con la Unión Europea y asegurará que el 5,75% de nuestro combustible para el transporte vendrá de las plantas para 2020, admitió que "los riesgos principales para el medio ambiente son probablemente aquellos que conciernen una expansión enorme en la producción de materia prima para biocombustibles, y particularmente en Brasil (por la caña de azúcar) y el sudeste asiático (por las plantaciones de palmeras de aceite)" [10]. Se sugiere que la mejor manera de afrontar el problema es prevenir que se importen los combustibles medioambientalmente destructivos. El gobierno preguntó a sus especialistas si una prohibición infringiría las normas mundiales del comercio. La respuesta fue afirmativa: "el criterio medioambiental obligatorio... incrementarían muchísimo el riesgo de una desafío legal internacional a la política en su totalidad" [11]. Así que abandonó la idea de prohibir las importaciones y pidió en su lugar "algún tipo de esquema voluntario" [12]. Sabiendo como se sabe que la creación de este mercado llevará a una enorme oleada de importaciones de palmeras de aceite, que no hay nada significativo que pueda hacerse para prevenirlas y que acelerarán el cambio climático en lugar de aliviarlo, el gobierno ha decidido seguir adelante de todas formas.
En otros tiempos, felizmente, esto era un desafío para la Unión Europea. Pero lo que la UE quiere y lo que el gobierno quiere son lo mismo. "Es esencial que hagamos balance de la creciente demanda de desplazamientos", dice el informe del gobierno, "con nuestro objetivo de proteger el medio ambiente" [13]. Hasta hace poco, teníamos una política de reducir la demanda de desplazamientos. Ahora, aunque no se ha anunciado de ninguna forma, esa política ya no existe. Como hicieron los conservadores a principios de los 90, la administración laborista socialista intenta dar cabida a tal demanda, da igual lo lejos que llegue. Las estadísticas que obtuvo la semana pasada el grupo Road Block muestran que sólo para el ensanchamiento de la M1 el gobierno pagará 3.600 millones de libras esterlinas, más de lo que gasta en la totalidad de su programa del cambio climático. En vez de intentar reducir la demanda, intenta arreglar los suministros. Está preparado para sacrificar los bosques pluviosos del sudeste asiático para que se vea que hace algo, y para permitir a los motoristas sentirse mejor consigo mismos.
Todo esto ilustra la inutilidad de las soluciones tecnológicas que se persiguen ahora en Montreal. Es una locura intentar satisfacer una demanda de combustible siempre en alza, da igual de dónde venga el combustible. Se han evitado las decisiones duras, y otra parte de la biosfera se está quemando.
* www.monbiot.com

 

 
O P I N I Ó N
SumarioG
ImprimirF
 

Walmartización y control

Por primera vez en la historia, marcando el comienzo del siglo 21 la empresa más grande del mundo no fue una petrolera ni un fabricante de automóviles, sino Wal-Mart, una cadena de supermercados. Su valor simbólico es tan pesante como la realidad que constituye: es el ''triunfo'' de lo anónimo por excelencia; la sustitución de las relaciones personales cotidianas en los actos más comunes a todos, como alimentarnos, proveernos de artículos domésticos, herramientas y hasta medicinas, por relaciones estandarizadas y mercantiles, en las que cada vez sabemos menos cómo, quién, dónde ni en qué condiciones produce lo que compramos.

Teóricamente todo se puede comprar bajo el mismo techo, y además "más barato", aunque esto no sea más que una ilusión individual, que en realidad nos puede costar muy cara. Comprar hoy en Wal-Mart puede significar perder el trabajo propio o de alguien de la familia o comunidad más adelante. Su política de ''precios bajos'' se mantiene mientras en la misma localidad haya otras tiendas. Cuando éstas se ven obligadas a cerrar o mudarse, no hay nada que le impida subir los precios, lo cual, según la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ocurre hasta con 30 por ciento. Wal-Mart ha tenido influencia devastadora en las economías locales de las comunidades donde se ha establecido y, según Wal-Mart Watch, organización de ciudadanos afectados por el gigante en Estados Unidos, por cada dos empleos que genera en una comunidad, se pierden tres.

Ocupa el puesto 19 entre las 100 economías más poderosas del planeta, de las cuales ya sólo 49 son países. La viuda y los cuatro hijos de Sam Walton ?su fundador? controlan 38 por ciento de las acciones de la trasnacional; para 2004 están en el sexto puesto de la lista Forbes de las personas más ricas del mundo, con 20 mil millones de dólares cada uno. Si Sam Walton estuviera vivo, su fortuna personal duplicaría la de Bill Gates, creador de Microsoft, número uno de la lista, con 46 mil millones. Ambos son una clara expresión de los megamonopolios modernos y el control que ejercen y quieren ampliar sobre los consumidores. Wal-Mart, sin embargo, es un ejemplo más contundente, por el espectro de productos que abarca y por el control que ejerce además sobre proveedores, productores y políticos.

Es la mayor cadena de ventas directas al consumidor en América del Norte, y tiene la mayoría del mercado de Estados Unidos y México. En el vecino país del norte posee 3 mil 111 tiendas Wal-Mart y 550 Sam's Club. En México ya obtuvo 54 por ciento del mercado, con 687 tiendas en 71 ciudades, incluyendo Wal-Mart, Sam's Club, Bodegas Aurrerá, Superama y Suburbia, además de los restaurantes Vips, El Portón y Ragazzi. Tiene porciones muy significativas del mercado en Canadá, Reino Unido, Brasil, Alemania y Puerto Rico, y está ascendiendo en varios otros, por ejemplo Japón.

Es el mayor empleador privado de Estados Unidos y México. En sus pocas décadas de existencia ha acumulado un historial impresionante de demandas por no permitir la sindicalización de sus empleados y muchas otras que cubren casi todo el espectro imaginable de violaciones laborales: discriminación a trabajadores discapacitados, discriminación sexual, trabajo infantil, falta de cobertura de salud y tiempo extra no pagado. En Estados Unidos sólo 38 por ciento de sus trabajadores cuenta con cobertura médica, y los salarios son, en promedio, 26 por ciento más bajos que en otros empleos similares. Hasta diciembre de 2003 había 39 "acciones de clase" (demandas colectivas) en su contra en 30 estados de Estados Unidos por falta de pago de horas extras. En una redada realizada en octubre de 2003 en 61 supermercados de 21 estados de ese país, encontraron también 250 trabajadores indocumentados (por supuesto, en condiciones aún peores que los anteriores). En junio de 2004 se aprobó contra Wal-Mart la mayor "acción de clase" de la historia, que representará a más de un millón 600 mil mujeres que sufrieron discriminación de género como empleadas de la compañía desde 1998.

Los precios bajos de Wal-Mart no sólo se basan en la explotación de sus empleados en los países donde reside. Fundamentalmente son producto de la utilización sistemática de maquiladoras en condiciones de extrema explotación. Una trabajadora de una de esas maquilas en Bangladesh dijo a los Los Angeles Times (24/11/2003) que su horario normal era de 8 de la mañana a 3 de la madrugada, 10 o 15 días seguidos por vez, para poder sobrevivir con el nivel de pagos que fijaba Wal-Mart. Y el gerente de esa maquila se quejó al mismo diario que "debían mejorar, porque Wal-Mart ahora conseguía mejores resultados en China".

Pero, aunque terrible, la explotación laboral es sólo uno de los "efectos Wal-Mart". Existen muchos otros, que van desde la manipulación de otros proveedores y su influencia en las cadenas de producción hasta la utilización, sin informar a los consumidores, de etiquetas de precio que son leídas a distancia, por radiofrecuencia, cuyo efecto continúa hasta nuestras propias casas.

Los supermercados son el sector de la cadena alimentaria que mueve más volumen de capital. Según los analistas podrían incluso devorar los eslabones anteriores, tales como procesadores de alimentos y bebidas, distribuidores, compañías de insumos agrícolas y hasta a los productores del campo. Dependerá solamente de si les da más ganancias tener toda la cadena bajo el mismo techo, o dejar que otras empresas compitan entre sí y corran los riesgos y conflictos de cada sector. De cualquiera de las dos formas el efecto es la concentración en cada vez menos manos por el control que ejerce el enorme poder de compra de cadenas como Wal-Mart, Carrefour, Ahold, Costco o Tesco.

Wal-Mart se destaca particularmente porque, además de ser la mayor empresa de mundo, sus ingresos totales son cuatro veces mayores que los de su competidor más cercano, y superan las ventas combinadas de los cuatro que le siguen en la lista de los mayores supermercados del planeta. Siendo además el mayor vendedor directo de comestibles a nivel global, tiene una influencia enorme en qué y cómo se produce. Ya incursiona, por ejemplo, en agricultura por contrato, directamente con productores. En el rubro farmacéutico Wal-Mart ocupa el tercer lugar de ventas.

Como si no fuera suficiente con el control económico que ejerce a partir de su creciente monopolio, Wal-Mart también está en la vanguardia tecnológica de los sistemas de control. Ya está aplicando en tres ciudades de Estados Unidos la sustitución de los códigos de barras de las etiquetas de precios de varios productos por sistemas de identificación a través de radiofrecuencia (RFID por sus siglas en inglés). Es un sistema de "etiquetado" en el que se usa un chip electrónico del tamaño de un grano de arroz ?o menor, incluso hasta un grano de arena? que contiene información sobre el producto, la cual es captada remotamente por una frecuencia de radio que la transmite a un computador. El chip almacena mucho más datos que los códigos de barra y puede incluir otro tipo de información, inclusive en productos perecederos. El problema es que la señal del chip no deja de funcionar al salir del supermercado, sino que lo acompaña a su casa. Según Wal-Mart, el consumidor tendría la opción de pedir en la caja que se desactive el chip, sólo que no ha informado a los consumidores que tienen esta posibilidad. Las primeras experiencias fueron con productos de Gillete y Procter & Gamble, pero también Unilever, Johnson & Johnson, Kimberly Clark, Kraft Foods, Nestlé, Purina, Hewlet Packard, Coca-Cola, Kodak, entre otras compañías, están haciendo "experiencias de campo" con la aplicación de este sistema. A principios de 2004, Wal-Mart comunicó a sus 100 proveedores principales en Dallas que debían aplicar el sistema de identificación por radiofrecuencia para enero de 2005.

En una primera etapa sería a nivel de tarimas de carga y de cajas de embalaje, es decir, no necesariamente en el producto que luego va a venderse directamente al consumidor, sino en la entrega de productos al por mayor a Wal-Mart. De esta forma, se simplificarán las rutinas de recepción, depósito, entrega a filiales, etcétera, permitiendo un control más exacto. En noviembre anunció que la mayoría de los proveedores cumplirían el plazo y que además se han agregado otros 37 proveedores en forma voluntaria. Pero es sólo cuestión de tiempo y de reducción de los costos del chip, para que ésta sea la forma de identificación de todos los productos en venta directa. Incluso hay compañías desarrollando sistemas a nivel nanotecnológico con el mismo fin que serán más potentes e invisibles al ojo humano.

En la práctica esto significará, por ejemplo, que un cliente que registra su tarjeta de pago al entrar o salir del supermercado podría cargar sus productos y salir del supermercado sin pasar por la caja. Pero además, Wal-Mart y los fabricantes ?y quienes accedan a la radiofrecuencia? tendrían la información exacta de quiénes, qué, cuándo, cuánto compran y dónde se usan o quedan los productos, etcétera.

Aunque Wal-Mart no es el único en usar esta tecnología ?también la está experimentado Tesco en el Reino Unido, Metro y Carrefour están en planes; Home Depot y otros ya la están probando?, es el que tiene la fuerza para acelerar y generalizar rápidamente su uso. Significativamente quien se adelantó a Wal-Mart en esta exigencia fue el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que lo aplica a sus proveedores desde octubre de 2004.

Seguramente Orwell se revuelve en su tumba: estos pequeños hermanos combinados llegan mucho más lejos que el Gran Hermano. La walmartización como paradigma del "mundo feliz" que nos deparan las trasnacionales necesita de nuestra ignorancia y anuencia pasiva. Paradójicamente, quienes consuman lo que producen o estén en circuitos locales o comunitarios de consumo y no usen tarjetas de crédito o débito ?o sea la mayoría de los habitantes del planeta? quedarán fuera del alcance de este nuevo sistema de control. Con todo su poderío Wal-Mart y las trasnacionales nos necesitan para vivir. Nosotros no.

* Silvia Ribeiro es investigadora de Grupo ETC y colaboradora del periódico La Jornada (Mexico)

 
Volver ó sumarioG
©Boletín feito pola Sección Sindical de CC.OO. da Universidade de Vigo