.
O Grilo Dixital
Boletín informativo da Sección Sindical de CC.OO. da Universidade de Vigo
Revista electrónica feita pola Sección Sindical de CC.OO. da Universidade de Vigo
 
 

Este boletín é posible facelo gracias á colaboración de compañeiros e compañeiras que nos envían informacións, noticias e colaboracións.
 
 

Danos a túa opinión sobre este novo Grilo envíanos unha mensaxe a:

ccoo@uvigo.es
 
 Actualizada o:
23/05/01


P U B L I C A D O S

 

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

Nº 5

Nº 6

Nº 7

Nº 8

Nº 9

Nº 10

Nº 11

Nº 12

Nº 13

GD 00*

GD 01

GD 02

GD 03

GD 04

GD 05

GD 06

GD 07 

GD 08

GD 09

GD 10

GD 11 

GD 12

GD 13

GD 14

GD 15 GD 16 GD 17

GD 18

GD 19

GD 20

GD 21

GD 22

*A partir de setembro do ano 2000 O Grilo convertéuse en O Grilo-Dixital


Para poder ve-lo Grilo en PDF é necesaria a instalación  e configuración  do Acrobat Reader

S U M A R I O S
Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº 6 Nº 7 Nº 8 Nº 9 Nº 10
Nº 11 Nº 12 Nº 13 GD 00 GD 01 GD 02 GD 03 GD 04 GD 05 GD 06
GD 07 GD 08 GD 09 GD 10 GD 11 GD 12 GD 13 GD 14 GD 15 GD 16
GD 17 GD 18 GD 19 GD 20 GD 21 GD 22        

 


Grilo nº 1 (Abril 1995)

 • Limiar
 • Productividade.
 • Comisión de formación
 • Regulamento do PAS
 • Constitución nova Xunta de Persoal
 • RPT de 1995
 • Asembleas en Vigo e Ourense (Persoal funcionario 22,23/02/95


Grilo nº 2 (Outubro 1995)

 • Limiar
 • Por fin RPT (1995)
 • Novas da Comisión de formación
 • Regulamento do PAS
 • Acordo de Emprego
 • Premeditación veranidade e contratacións
 • Contratación dun conductor
 • Non ás horas extras. Pola creación de postos de traballo.
 • O Grilo canta


Grilo nº 3 (Xaneiro 1996)

 • Limiar
 • R.P.T.'96
 • Comisión de Formación
 • Aguinaldo para o equipo rectoral
 • Exames, opositores e tribunais
 • Cursos dos laborais 
 • O Convenio do ano que ven 
 • Novo Xerente
 • Baremo do concurso de traslados do PAS funcionario


Grilo nº 4 (febreiro 1996)

 • Limiar
 • Baremo para o concurso de traslados do PAS funcionarios.
 • Oferta da xerencia para unifica-lo procesos derivados das RPT's do 95 e 96
 • O grilo canta


Grilo nº 5 (Marzo 1996)

 • Limiar
 • Liñas xerais da RPT'96
 • ¿Nova estratexia na Xunta de Persoal?
 • Convenio Colectivo: crónica dunha negociación
 • Horas extras: suma e sigue
 • ¡Concurso xa!


Grilo nº 6 (Decembro 1996)

 • Limiar
 • ¿A quén representa esta Xunta de Persoal?
 • As novas tecnoloxías.
 • "Quando mal, nunca pior"
 • Folga xeral nas administracións públicas
 • O grilo canta


Grilo nº 7 (Marzo 1997)


Grilo nº 8 (Xuño 1997)

 • Limiar
 • Laborais: a nova RPT
 • Consexerías: os tempos cambiaron
 • Incongruencias da CIG
 • Novas eleccións (persoal funcionario)
 • Acción social
 • Circular de vacacións
 • Cousas...


Grilo nº 9 (Decembro 1997)

 

 • Prevención 
 • Enquisa de Acción Social
 • R.P.T.’97
 • Probas de acceso para auxiliares administrativos
 • Listas de agarda: debate aberto ·
 • Oposicións: proceso en marcha
 • A formación específica de laborais... ¿para cando?
 • Auxiliares Técnicos de Biblioteca: hai futuro

Grilo nº 10 (Maio 1998)
 •  Limiar
 • A biblioteca Universitaria
 • A última asemblea PAS funcionario (decembro 97)
 • Promoción interna [funcionarios]. Historia dunha negociación.
 • Negociación "brillante" [laborais]
 • Cursos de formación para os laborais
 • Acordados os temarios das oposicións [laborais]
 • Listas de agarda
 • Cambios no Comité de Empresa
 • O grilo canta

Grilo nº 11 (Marzo 1999)
 • Convenio Colectivo propio
 • Tres decisións non de todo explicadas
 • A Páxina Web de CC.OO.
 • Oposicións
 • Mobilizacións do persoal funcionario
 • A quenda de tarde
 • Colaboracións doutras Seccións Sindicais

Grilo nº 12 (Especial eleccións sindicais Persoal Laboral Maio'99)
 • Exames, opositores e tribunais
 • Conserxerías: os tempos cambiaron
 • A formaciñón específica dos laborais... ¿para cando?
 • Auxiliares Técnicos de Biblioteca: hai futuro
 • As nosa Candidaturas

Grilo nº 13 (Decembro 1997)
 • Limiar
 • Bibliotecas: 10 anos buscando o modelo
 • Retribucións (A perda do IPC)
 • A RPT dos Funcionarios
 • Das eleccións á negociación do Convenio
 • A RPT-L do 2000
 • A participación do Comité nos tribunais de oposicións
 • ATBs e os erros da Xerencia
 • Experiencias con ONGs
 • ¡Atención ó novo IRPF!

GriloDixital Nº 00 (Xullo de 2000)

N O T I C I A S

SOL I D A R I E D A D E

E C O L O X Í A

O P I N I Ó N


GriloDixital Nº 01 (Setembro de 2000)

N O T I C I A S

B R E V E S  SOL I D A R I E D A D E E C O L O X Í A O P I N I Ó N
GriloDixital Nº 02 (Novembro de 2000)

N O V A S

B R E V E S 

SOL I D A R I E D A D E

E C O L O X Í A

O P I N I Ó N

 
GriloDixital Nº 03 (Decembro de 2000)

NO V A S

B R E V E S 

SOL I D A R I E D A D E EC O L O X Í A O P I N I Ó N
GriloDixital Nº 04 (Xaneiro de 2001)

NO V A S

B R E V E S  SOL I D A R I E D A D E EC O L O X Í A O P I N I Ó N GriloDixital Nº 05 (Feb/Mar de 2001)

NO V A S

B R E V E S  SOL I D A R I E D A D E O P I N I Ó N


GriloDixital Nº 06 (Abril de 2001)

NO V A S

S E C C I Ó N S I N D I C A L B R E V E S  S O L I D A R I E D A D E E C O L O X Í A O P I N I Ó N
GriloDixital Nº 07 (Maio de 2001)

NO V A S

S E C C I Ó N S I N D I C A L

B R E V E S 

S O L I D A R I E D A D E

E C O L O X Í A

O P I N I Ó N


GriloDixital Nº 08 (Xuño/Xullo de 2001)

NO V A S

B R E V E S

S E C C I Ó N S I N D I C A L

S O L I D A R I E D A D E

EC O L O X Í A O P I N I Ó N


GriloDixital Nº 09 (Setembro de 2001)

NO V A S

B R E V E S

S O L I D A R I E D A D E

EC O L O X Í A

O P I N I Ó N


GriloDixital Nº 10 (Outubro de 2001)

NO V A S

B R E V E S

S O L I D A R I E D A D E

EC O L O X Í A

O P I N I Ó N


GriloDixital Nº 11 (Novembro-Decembro de 2001)

NO V A S

B R E V E S

S O L I D A R I E D A D E

EC O L O X Í A

O P I N I Ó N


GriloDixital Nº 12 (Xaneiro_febreiro de 2002)

NO V A S

B R E V E S

S E C C I Ó N S I N D I C A L

S O L I D A R I E D A D E

EC O L O X Í A

O P I N I Ó N


GriloDixital Nº 13 (Marzo-Abril de 2002)

NO V A S

B R E V E S

S O L I D A R I E D A D E

EC O L O X Í A

O P I N I Ó N


GriloDixital Nº 14 (Verán de 2002)

NO V A S

B R E V E S

S O L I D A R I E D A D E


E C O L O X Í A

O P I N I Ó N


GriloDixital Nº 15 (Sep/Out 2002)

NO V A S

B R E V E S

S O L I D A R I E D A D E

O P I N I Ó N

GriloDixital Nº 16 (Nov/ODec 2002)

NO V A S

S O L I D A R I E D A D E


EC O L O X Í A

O P I N I Ó N

GriloDixital Nº 17 (Verán 2003)

NO V A S

S O L I D A R I E D A D E

EC O L O X Í A

O P I N I Ó N

GriloDixital Nº 18 (Nadal 2003)

N O V A S

S O L I D A R I E D A D E


E C O L O X Í A

O P I N I Ó N


GriloDixital Nº 19 (xaneiro 2005)

NO V A S

S O L I D A R I E D A D E


EC O L O X Í A

O P I N I Ó N


GriloDixital Nº 20 (maio 2005)

NO V A S

S O L I D A R I E D A D E


EC O L O X Í A

O P I N I Ó N

 


GriloDixital Nº 21 (xaneiro 2006)

NO V A S

B R E V E S

S O L I D A R I E D A D E

EC O L O X Í A

O P I N I Ó N

S O L I D A R I E D A D E

B R E V E S


EC O L O X Í A

O P I N I Ó NOutras Revistas ou Boletíns de Seccións Sindicais Universidade de CC.OO
Volver a páxina principal     Ponte en contacto con nós ccoo@uvigo.es

© Páxina feita pola Sección Sindical de CC.OO. da Universidade de Vigo
---
-----