RETRIBUCIÓNS ANO 2005 PAS Laboral e Funcionario (2004)
 
 
 

 

 

 

Salario Persoal Docente e Investigador na Universidade de Vigo (2004)

OBSERVACIÓNS

PAS-F
O complemento de destino na súa contía anual inclúe a cantidade a sumar ás pagas extras (40% do complemento de destino mensual que perciba o funcionario)

PAS-L
• A contía a incorporar nas pagas extras (RR 24/11/03) sumóuselle ao salario base anua
l.
• O complemento de perigosidade (77.58 €/mes, 930.96 €/ano) non está incluído nesta aplicación.
• No complemento de responsable do parque móbil ( 470,65 €/mes, 5.647,80 €/ano) está incluido o complemento de permanencia.

Se detectades algún erro, por favor, enviade unha mensaxe a:ccoo@uvigo.es

Páxina feita pola Sección Sindical de CC OO da Universidade de Vigo (+ axuda de Zapi) © Servicios informaticos Universidade de Alacante

Actualizada: 08.02.05