SALARIO PAS-L COMPARADO SALARIO PAS-F 2011 (Tamén 2012 e 2013)

 
 
 
 

ATENCIÓN

No caso de comparar o salario de ambos colectivos a cantidade a ter en conta é sempre o total anual.

 • ** O Plus de Homexeinización Art. 35 no caso do director de servizos informáticos, responsable do servizo de xardinería e técnicos especialistas de laboratorio está sumado ao complemento que xa posuían.
 • O resto das categorías con PH, teñen que seleccionar a opción correspondente para obter o salario real. No grupo I os TSTIC non teñen complemento de homoxeinización; o grupo II non ten o citado plus; no grupo III os TETIC non teñen complemento de homoxeinización.; no grupo IV, non o teñen a telefonista nin os oficiais de laboratorio; o grupo V tampouco ten este plus
 • PAS LABORAL:
  • A contía a incorporar en cada unha das pagas extras (RR 24/11/03) está incluido no salario base anual (non no mensual). Ditas cantidades son as seguintes:

   GRUPO
   € ANO
   G-I
   460,59
   G-II
   333,74
   G-III
   293,68
   G-IV
   280,31
   G-V
   280,31
  • O complemento de perigosidade (90,87€ / mes, 1.090,44€/ano) non está incluído nesta aplicación
 • *PH: Plus de homoxeinización; CH: Complemento de homologación; DH: Dispoñiibilidade horaria; EDd: Especial dedicación
 • PAS FUNCIONARIO:
  • Nos trienios do PAS-F está incorporado o complemento de antigüidade que ó o complemento que equipara os trienios do PAS laboral e do PAS funcionario e están calculados sobre 14 pagas (por esta razón a cantidade é máis alta ca do PAS-L que cobra o mesmo concepto en 15 pagas).
  • O salario mensual do PAS-F que se reflicte nesta aplicación é a suma do salario base + C. destino + C. específico.
  • No salario anual súmase tamén o C. destino extra e o C. específico multipícase por 14; emporiso esta é a cantidade a ter en conta para facer calquera comparativa.
 • SALARIO PERSOAL ALTA DIRECCIÓN   2011
  CATEGORIA SALARIO MES TOTAL ANUAL
  XERENTE 5.714,29 € 80.000 €
  VICEXERENTES 4.285,71 € 60.000 €

   

************************************************
SALARIO PDI

Salario PDI-L Universidade de Vigo 2006
OUTRAS UNIVERSIDADES
Salarios Universidade de Santiago
Salarios Universidade de Coruña
Salarios Universidad de Salamanca
Salarios Universitat de Barcelona PAS PDI-F PDI-L
Salarios Universidades do P. Valencià. PAS PDI
OUTRA INFORMACIÓN SALARIAL
Compara o teu salario
Calcula o IRPF
Cantidade embargable dun salario
ANOS ANTERIORES

Calculanóminas 2010
Calculanóminas 2009

Calculanóminas 2008
Salario Iº Conve 2007
Calculanóminas 2007
Calculanóminas 2006
Calculanóminas 2005
Calculanóminas 2004

calculadora

Se pos o cursor do rato no cadro da calculadora podes facer as operación dende o teclado.

 

 

 


Se detectades algún erro, por favor, enviade unha mensaxe a: mvelasco@uvigo.es

Páxina feita pola Sección Sindical de CC OO da Universidade de Vigo © Servicios informaticos Universidade de Alacante             

Actualizada: 07.05.13