SALARIO PAS-L COMPARADO SALARIO PAS-F 2019

 
 

ATENCIÓN: a cantidade a comparar é sempre o TOTAL ANUAL

PAS LABORAL:
  • A contía a incorporar en cada unha das pagas extras (RR 24/11/03) está incluido no salario base anual (non no mensual). Ditas cantidades son as seguintes: GI- 488,84, GII-358,69, GIII-316.99, GIV e G V-301.99
  • A retribución adicional da lei 2/92 (0,3784 do total das retribución) está só incluida no total anual, no se reflicte, polo tanto, na cantidade mensual.
ACRÓNIMO / ABREVIATURA CATEGORÍA
PLUS (Agás os de xornada)
DIR_ATIC Dirección da Área de Tecnoloxías da información e das Comunicacións DIRECCIÓN
SUBDIR_ATIC Subdirección da Área de Tecnoloxías da información e das Comunicacións DIRECCIÓN TÉCNICA / SUBDIRECCIÓN
DIR_C.A.INV Dirección Centros de Apoio á Investigación DIRECCIÓN
DIR_TEC. ORI Dirección Oficina de Relacións Internacionais DIRECCIÓN
DIR_TEC. DD. Dirección de Benestar Físico, Saúde e Deporte DIRECCIÓN
DIR_TEC.I+D Dirección Oficina Técnica de Investigación e Desenvolvemento DIRECCIÓN
T.S.T.I.C. Técnico/a Superior de Tecnoloxías da Información e as Comunicación COMPLEMENTO SINGULARIZADO
T. SUPERIOR Técnico/a Superior ----
T. S. I+D_R.A. Técnico/a Superior I+D Responsable de Área RESPONSABILIDADE DE ÁREA
T.S.D.E.P_R.A. Técnico/a Superior de Determinación Estructural e Protemeótica RESPONSABILIDADE DE ÁREA
T.S.M.E_R.A. Técnico/a Superior de Microscopía Electrónica RESPONSABILIDADE DE ÁREA
T.S.A.I._R.A. Técnico/a Superior de Análise Instrumental RESPONSABILIDADE DE ÁREA
T.S.A.S._R.A. Técnico/a Superior de Análise de Superficies RESPONSABILIDADE DE ÁREA
T.S.CL_R.A. Técnico/a Superior de Calidade RESPONSABILIDADE DE ÁREA
VETERN_R.A. Veterinario/a RESPONSABILDADE ANIMALARIO
T.M.T.I.C_R.A. Técnico/a Medio de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións XEFATURA E COORDINACIÓN + COMPL. SINGULAR.
T.M.T.I.C. Técnico/a Medio de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións COMPLEMENTO SINGULARIZADO
XESTOR/A A.C. Xestor/a Actividade Culturais ----
ARQ/ENX. TEC. Arquitecto/a ou Enxeñeiro/a Técnico/a ----
T.E.T.I.C. Técnico/a Especialista de Tecnoloxías da Información e as Comunica. COMPLEMENTO SINGULARIZADO
T.E.X.Z.V._R.A. Técnico/a Especialista de Xardinería e Zonas Verdes RESPONSABILIDADE DE ÁREA+ PLUS HOMOXEINIZACIÓN
T.E.X.Z.V Técnico/a Especialista de Xardinería e Zonas Verdes PLUS HOMOXEINIZACIÓN (PLUS ART. 35 CONV. COLECT.)
T.E.S.X Técnico/a Especialista de Servizos Xerais PLUS HOMOXEINIZACIÓN (PLUS ART. 35 CONV. COLECT.)
T.E.AA.DD._R.A. Técnico/a Especialista de Actividades Deportivas RESPONSABILIDADE DE ÁREA+ PLUS HOMOXEINIZACIÓN
T.E.AA.DD.R.A. Técnico/a Especialista de Actividades Deportivas PLUS HOMOXEINIZACIÓN (PLUS ART. 35 CONV. COLECT.)
T.E.T.D_R.A Técnico/a Especialista de Transporte e Distribución RESPONSABILIDADE DE ÁREA+ PLUS HOMOXEINIZACIÓN
T.E.T.D Técnico/a Especialista de Transporte e Distribución PLUS HOMOXEINIZACIÓN (PLUS ART. 35 CONV. COLECT.)
T.E.B. Técnico/a Especialista de Bibliotecas PLUS HOMOXEINIZACIÓN (PLUS ART. 35 CONV. COLECT.)
T.E.LB Técnico/a Especialista de Laboratorio PLUS HOMOXEINIZACIÓN (PLUS ART. 35 CONV. COLECT.)
A.T.S.X. Auxiliar Técnico/a Servizos Xerais PLUS HOMOXEINIZACIÓN (PLUS ART. 35 CONV. COLECT.)
A.T.AA.DD. Auxiliar Técnico/a de Actividades Deportivas PLUS HOMOXEINIZACIÓN (PLUS ART. 35 CONV. COLECT.)
OF.LB (A.E.) Oficial de Laboratorio (Posto a Extinguir) COMPL. SINGULARIZADO + C. PERIGROSIDADE...
TELEF.(A.E.) Telefonista (Posto a Extinguir) COMPLEMENTO SINGULARIZADO
AUX.S.(A.E.) Auxiliar de Servizos (Posto a Extinguir) ----
     
PAS FUNCIONARIO:
  • Nos trienios do PAS-F está incorporado o complemento de antigüidade que ó o complemento que equipara os trienios do PAS laboral e do PAS funcionario e están calculados sobre 14 pagas (por esta razón a cantidade é máis alta ca do PAS-L que cobra o mesmo concepto en 15 pagas).
  • O salario mensual do PAS-F que se reflicte nesta aplicación é a suma do salario base + C. destino + C. específico.
  • No salario anual súmase tamén o C. destino extra e o C. específico multipícase por 14; emporiso esta é a cantidade a ter en conta para facer calquera comparativa.
  • A retribución adicional da lei 2/92 está incluida na cantidade anual. Na cantidade mensual non se suma esta porcentaxe.
 
calculadora

Se pos o cursor do rato no cadro da calculadora podes facer as operación dende o teclado.

Calquera erro nesta aplicación é responsabilidade : mvelasco@uvigo.es
 
Sección Sindical de CC OO da Universidade de Vigo © ccoo.uvigo 2019