CALCULA E COMPARA O TEU SALARIO ANO 2006
 
 
 
 

OBSERVACIÓNS

• O salario do xerente, que non está incluído nesta aplicación, é de 5.828,57 € / mes > 81.600 € / ano
• O salario do vicexerente, que non está incluído, é de 4.371,43 € / mes > 61.200 € / ano
• O salario do secretario do Consello Social, que non está incluído, é de 2.380 € / mes > 35.700 € / ano

PAS-F
• O complemento de destino na súa contía anual inclúe a cantidade a sumar ás pagas extras 80% do complemento de destino mensual que perciba o funcionario en xuño e o 100% en decembro)
• Para coñecer o salario real é imperscindible riscar (1) no complemento de productividade

PAS-L
• A contía a incorporar nas pagas extras (RR 24/11/03) sumóuselle ao salario base anual.
• O complemento de perigosidade (80,40 € / mes, 964,83 €/ano) non está incluído nesta aplicación.
• No complemento de responsable do parque móbil ( 867,31 € / mes, 10.407,72 € / ano) está incluido o complemento de permanencia (379.49 €/mes, 4.553,88 €/ano)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pos o cursor do rato no cadro da calculadora podes facer as operacións dende o teclado.

 

 

 

 

 

 


Se detectades algún erro, por favor, enviade unha mensaxe a: mvelasco@uvigo.es

Páxina feita pola Sección Sindical de CC OO da Universidade de Vigo © Servicios informaticos Universidade de Alacante

Actualizada: 11.01.07