Atención:
esta aplicación non funciona co navegador Firefox 
 
 

SALARIO PAS-L COMPARADO SALARIO PAS-F 2008 

Salario PAS laboral 07 VS. salario 08

 
 
 
 

ATENCIÓN

No caso de comparar o salario de ambos colectivos a cantidade a ter en conta é sempre o total anual.

 • PAS LABORAL:
  • A contía a incorporar nas pagas extras (RR 24/11/03) está incluido no salario base anual (non no mensual). Ditas cantidades son as seguintes:

   GRUPO
   € ANO
   G-I
   1.108,93
   G-II
   786.01
   G-III
   684.05
   G-IV
   650.02
   G-V
   650.02

  • O complemento de perigosidade (93.50€ / mes, 1.122€/ano) non está incluído nesta aplicación.

PAS FUNCIONARIO:

  • Nos trienios do PAS-F está incorporado o complemento de antigüidade que ó o complemento que equipara os trienios do PAS laboral e do PAS funcionario e están calculados sobre 14 pagas (por esta razón a cantidade é máis alta ca do PAS-L que cobra o mesmo concepto en 15 pagas).

  • O salario mensual do PAS-F que se reflicte nesta aplicación é a suma do salario base + C. destino + C. específico.

  • No salario anual súmase tamén o C. destino extra e o C. específico adicional; emporiso esta é a cantidade a ter en conta para facer calquera comparativa.

************************************************
SALARIO PDI

2007
Salario PDI-L Universidade de Vigo 2006

OUTRAS UNIVERSIDADES

Salarios Universidade de Santiago
Salarios Universidade de Coruña
Salarios Universidad de Salamanca
Salarios Universitat de Barcelona PAS PDI-F PDI-L
Salarios Universidades do P. Valencià. PAS PDI

OUTRA INFORMACIÓN SALARIAL

Compara o teu salario
Calcula o IRPF
Cantidade embargable dun salario

ANOS ANTERIORES

Salario Iº Convenio 2007
Calcula nóminas 2007
Calculanóminas 2006
Calculanóminas 2005
Calculanóminas 2004
calculadora

Se pos o cursor do rato no cadro da calculadora podes facer as operación dende o teclado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Se detectades algún erro, por favor, enviade unha mensaxe a: mvelasco@uvigo.es

Páxina feita pola Sección Sindical de CC OO da Universidade de Vigo © Servicios informaticos Universidade de Alacante             

Actualizada: 05.04.08