Esta aplicación non funciona co Google Crhome
 
 

SALARIO PAS-L COMPARADO SALARIO PAS-F 2009 

 
 
 
  *PH = Plus de Homoxeinización Art. 35 IIº Convenio

ATENCIÓN

No caso de comparar o salario de ambos colectivos a cantidade a ter en conta é sempre o total anual.

 • ** O Plus de Homexeinización Art. 35 no caso do director de servizos informáticos, responsable do servizo de xardinería e técnicos especialistas de laboratorio está sumado ao complemento que xa posuían.
 • O resto das categorías con PH, teñen que seleccionar a opción correspondente para obter o salario real.
 • PAS LABORAL:
  • A contía a incorporar nas pagas extras (RR 24/11/03) está incluido no salario base anual (non no mensual). Ditas cantidades son as seguintes:

   GRUPO
   € ANO
   G-I
   1.200.47
   G-II
   869.81
   G-III
   765.36
   G-IV
   730.49
   G-V
   730.49
  • O complemento de perigosidade (95.37€ / mes, 1.144,44€/ano) non está incluído nesta aplicación.
 • PAS FUNCIONARIO:
  • Nos trienios do PAS-F está incorporado o complemento de antigüidade que ó o complemento que equipara os trienios do PAS laboral e do PAS funcionario e están calculados sobre 14 pagas (por esta razón a cantidade é máis alta ca do PAS-L que cobra o mesmo concepto en 15 pagas).
  • O salario mensual do PAS-F que se reflicte nesta aplicación é a suma do salario base + C. destino + C. específico.
  • No salario anual súmase tamén o C. destino extra e o C. específico adicional; emporiso esta é a cantidade a ter en conta para facer calquera comparativa.
  • A productividade do Grupo E, con complemento de homologación, é de 54,47 € / mes (653.64 € / ano)
 • SALARIO PERSOAL ALTA DIRECCIÓN   
  CATEGORIA SALARIO MES TOTAL ANUAL
  XERENTE 6.428,57 € 90.000 €
  VICEXERENTES 4.8881,43 € 68.340 €

   

************************************************
SALARIO PDI

Salario PDI-L Universidade de Vigo 2006
OUTRAS UNIVERSIDADES
Salarios Universidade de Santiago
Salarios Universidade de Coruña
Salarios Universidad de Salamanca
Salarios Universitat de Barcelona PAS PDI-F PDI-L
Salarios Universidades do P. Valencià. PAS PDI
OUTRA INFORMACIÓN SALARIAL
Compara o teu salario
Calcula o IRPF
Cantidade embargable dun salario
ANOS ANTERIORES

Calculanóminas 2008
Salario Iº Conve 2007
Calculanóminas 2007
Calculanóminas 2006
Calculanóminas 2005
Calculanóminas 2004

calculadora

Se pos o cursor do rato no cadro da calculadora podes facer as operación dende o teclado.

 

 

 


Se detectades algún erro, por favor, enviade unha mensaxe a: mvelasco@uvigo.es

Páxina feita pola Sección Sindical de CC OO da Universidade de Vigo © Servicios informaticos Universidade de Alacante             

Actualizada: 11.09.09