:: Información Sindical ::

.: Eleccións PAS-F 2006

.: Proposta de RPT PAS-F de CC OO

.: Retribucións básicas, CD e pagas extraordinarias dos funcionarios para o 2004
.: Acordo MAP-Sindicatos
.: Programa eleccións sindicais PAS-F 2001
.: PAS-Funcionario ¿e agora que? (artigo Grilo-D)

:: Normativa a ter en conta ::

.: Lei da Función Pública.
.: Lei de funcionarios civís do Estado
.: Lei de incompatibilidades persoal da administración pública
.: indemnizacións por razón de servicio (dietas)
.: Máis ...

:: Outra Información ::

.: Web da Xunta de Persoal
.: Web do Comité intercentros
.: Outras Xuntas de Persoal PAS
.: Web Xerencias - S. Persoal - RR HH Universidades Públicas
.: Outras eleccións sindicais. Outros programas
.: Asesoría Laboral
.: Cálculo retención IRPF
.: Temarios, oposicións e emprego público

 

 

 

 
 

  

 

.
Persoal de Administración e Servicios Funcionario.................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizada 08.01.2007


Campus Universitario Lagoas-Marcosende Edificio Fundición 36210 Vigo- Galicia-España Telf | fax 0034 986 81 38 61
© 1998-2007 CC OO Universidade de Vigo