:: Información Sindical ::

.: II Convenio Colectivo Universidade de Vigo  

  • Web IIº Convenio

.: Trienios Persoal Contratado

   Acordo para o pagamento de trienios ó persoal eventual
   Solicitude de trienios por parte de CC OO
   Escrito do Comité Intercentros en apoio dos argumentos dunha sentecia
   Escrito do Comité Intercentros tras unha segunda sentencia

.: OFOE (Oficina de Orientación ó emprego)

  
Carta ao novo director xeral de emprego e formación 27/03/06
  
Petición de dimisión do Vicerreitor de Relacións Institucionais
    Selección na OFOE (artigo no Grilo-D nº 17)
   Cronoloxía dos feitos (ata o mes de maio)
   Cronoloxía 2 (maio-setembro)
   Escrito do Comité Empresa (Pontevedra) sobre o peche da oficina
  
Escrito para que se respecte o baremo establecido na Iª selección
   Escrito no Grilo-D nº 18

.: Persoal Programa Labora

   Escrito á xerencia
  
Datos do Programa e mensaxe enviada a lista "comunidade"
  
Artigos no Grilo-Dixital

   Escrito no Grilo-D nº 18 a propósito do 2º Programa

.:
Outros escritos e denuncias

   Escrito sobre a constitución do Comité intercentros 2003
  
Sobre a sentencia que lle da a razón os ATB que fan funcións de TEB
   A propósito da dispoñibilidade horaria
   Asunto actividades culturais
  
Artigo no Grilo-D nº 18 sobre o modelo de xerencia.

.: Programas eleccións sindicais

   Programa PAS-L eleccións sindicais 2003
   Outros Programas.

:: Lexislación e normativa a ter en conta ::

   Iº Convenio Colectivo da Universidade de Vigo | Outros Convenios
   Estatuto dos traballadores

:: Órganos de representación ::

   Comité Intercentros da Universidade de Vigo
   Comité de Empresa de Pontevedra (Campus Vigo-Pontevedra)
   Xunta do PAS Funcionario
   Outros Comités de Empresa Universidades Públicas.

:: Outra información de interese ::

   Acordo MAP-Sindicatos
   Asesoría Laroral

  
Web Xerencias - S. Persoal - RR HH Universidades Públicas

   Outros Convenios Colectivos de Universidades Públicas
   Cálculo retención IRPF
   Temarios, oposicións e emprego público

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
Persoal de Administración e Servicios Laboral..................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizada 14.09.2009


Campus Universitario Lagoas-Marcosende Edificio Fundición 36210 Vigo- Galicia-España Telf | fax 0034 986 81 38 61
© 1998-2007 CC OO Universidade de Vigo