::::
.Muller Traballadora..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: 8 de marzo

:: Lexislación de interese ::
.: Deducción por nacemento ou adopción (2.500 €) || Resumo da lei ||
.: Lei galega de violencia de xénero.
.: Lei galega de igualdade
.: Lei galega do traballo en igualdade
.: Lei de concialición de vida familiar e laboral

:: Mulleres e Universidade
.: Feminario Teoria da diferencia (Universidade de Vigo)
.: Asociación universitaria de estudios da muller
.: University of Dublin: Centre for Women's Studies
.: Mulleres Universia

:: Estudios de Xénero ::
.: Cátedra Caixanova de estudios feministas
.: Negociación colectiva e xénero
.: Identidades
.:
Programa universitario de estudios de xénero
.: Centro interdisciplinario de estudios de xénero
.: Centro de estudios de xénero muller e sociedade
.: Foro de mulleres Sojourner
.: Saúde laboral e xénero
.: Estudios de xénero web de Universia

:: Organismos Oficiais ::
.: Sevicio Galego pola Igualdade
.: Instituto da Muller
.: Web da muller da Junta de Andalucía
.: Consello da Muller da Comunidade de Madrid

:: Materiais de coeducación ::
.: Edualter.
.: Coeducación matemática

:: Buscadores ::
.: Femina site
.: wwwomen
.: Outros...

:: Documentos ::
.: Revista "Trabajadora"
.: Boletín informativo Marcha Mundial das Mulleres
.: Igualdade de oportunidades na negociación colectiva
.: A violencia contra as mulleres un problema social
.: O alcance do acoso sexual no traballo en España
.: inmigración en feminino
.: Revista Amaranta
.: Mulleres latinoamericanas en cifras
.: O traballo das mulleres: comprender para transformar
.: "Mujeres en Red"

:: Outros sitios de interese ::
.: Unesco.Páxina dedicada á muller
.: Mulleres en zona de conflicto
.: Radio Internacional Feminista
.: Mulleres Premio Nobel
.: Artefinal 
.: Spazio donna
.: "Muller tiñas que ser". Campaña Amnistía Intenacional.
.: FrauenInternetProjekt
.: Women's World Baking
.: Nodo50 e Apc

.: Puntos de encontro (Nicaragua)
.: Mulleres vecinais
.: Feminismo.org
.: Asociación de mulleres dominicanas en España
.: Vamos a contar mentiras
.: Homes contra a violencia
.: SURGIR (Organización que loita contra a submisión das mulleres)
.: Gabinete xurídico sobre dereitos das mulleres
.: Gabinete atención psicolóxica
.: Listas de distribución relacionadas cos problemas das muller
es

:: Recursos de CC OO ::
.: Área da muller de CC OO (con moitos documentos de interese)
.: Web sobre a muller da "Federación de la Enseñanza"
.: CC OO Andalucía (Servicio Andaluz de defensa legal)
.:
Confederació Sindical de les Illes Balears
.: Mulleres: Condicións de traballo e riscos específicos

 

 

 

 


o sindicato para as mulleres

muller traballadora


muller traballadora

muller traballadora
O único que importa é o que levas dentro.
Por un Ensino Coeducativo
Actualizada 05.03.2010
Campus Universitario Lagoas-Marcosende Edificio Fundición 36210 Vigo- Galicia-España Telf | fax 0034 986 81 38 61
© 1998-2010 CC OO Universidade de Vigo

12 ANOS na Rede