Compostela, 29 de maio de 2003

TRAMOS RETRIBUTIVOS AUTONÓMICOS PARA O PROFESORADO UNIVERSITARIO

A PROPÓSITO DO COMUNICADO DA ASOCIACIÓN GENERAL DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDADE (AGPTU).

Hai uns días, esta asociación informou á comunidade universitaria do resultado dunha xuntanza coa Consellería de Educación na que lle expuxeron a súa proposta de tramos retributivos autonómicos para o profesorado universitario galego. A este respecto cómpre comenta-lo seguinte:

Primeiro-. As centrais sindicais que teñen lexitimidade para negociar coa Xunta de Galicia (CC.OO., UGT, CIG e CSI-CSIF) están negociando con esa administración a aplicación destes complementos retributivos para o profesorado universitario galego a partir dunha proposta unitaria presentada en xullo do ano 2002. A partir dese momento, tivemos varias xuntanzas negociadoras, a última delas o pasado mes de abril. Nesta última, a Consellería presentounos a súa proposta , que CC.OO. e o resto dos sindicatos consideramos inasumible. Acordamos enviarlle unha contraproposta e quedamos emprazados para unha nova xuntanza negociadora, pendente neste momento de concretar pero que será de aquí a pouco.

Segundo-. A AGPTU non ten lexitimidade negociadora coa Xunta de Galicia (non ten a condición de sindicato máis representativo). Por iso, a súa actuación diante da Xunta de Galicia debilita a posición das centrais con lexitimidade para negociar e entorpece as negociacións en marcha. Por se iso non abondase, as propostas de AGPTU son inferiores ás que ofrece a propia administración.

Secretaría de Universidades de CC.OO. de Galicia.

© Xuño 2003 Sección Sindical de CC OO da Universidade de Vigo