:: Convenios Colectivos :: :: Comités de Empresa :: :: Outros Convenios ::
:: Xerencias - S. Persoal - RR HH ::
:: Convenios Colectivos das Universidades públicas ::
   
A Coruña Iº Convenio Colectivo da Universidade de Vigo
Andalucía Iº Convenio Colectivo Universidade de A Coruña
Baleares Convenio Colectivo Universidade de Santiago
Castilla-León Convenio  Colectivo  das  Universidades  Públicas  Catalanas
Canarias Convenio  Colectivo Universidades Púb.  da C. A. Valenciana
Cataluña IV Convenio Colectivo das Universidades Públicas de Andalucia
Extremadura Convenio Colectivo das Universidades Públicas da Comunidade de Madrid
La Rioja Iº Convenio Colectivo das Universidades de Burgos, León, Salamanca e Valladolid
Madrid Convenio Colectivo Universidad del País Vasco . Mellora 27/11/02
Murcia Convenio Colectivo Universidad de Extremadura
P. Vasco . + Convenio Colectivo  das Universidades Canarias
Santiago Convenio Colectivo da Universitat des Illes Balears
UNED Convenio Colectivo de la Universidad de La Rioja
Valencia Convenio Colectivo de la Universidad de Murcia
Vigo Convenio Colectivo UNED
Zaragoza Convenio  Colectivo Universidad de Zaragoza
 
:: Órganos de representación Universidades Públicas ::
 
| Comités de Empresa | Xuntas de Persoal PAS | Xuntas de Persoal PDI |

:: Convenios Colectivos doutras Administracións ::
 
Persoal Laboral Xunta de Galicia
Concello de Vigo
Persoal Laboral da Administración Xeral do Estado
Buscador de Convenios
:: Xerencias - Servicios de Persoal - RR HH ... ::
 
Universidad Autónoma de Madrid PAS PDI Universidad de Salamanca
Universidad Carlos III Universidad de Sevilla PAS PDI
Universidad Complutense de Madrid Universidad de Valladolid
Universitat d'Alacant PAS PDI Universidad del País Vasco PAS PDI
Universidad de Alcalá Universidad de Zaragoza
Universidad de Almería Universidad Politéc. de Cartagena PAS PDI
Universidad de Burgos Universidad Politécnica de Madrid
Universidad de Cádiz Universidad Pública de Navarra
Universidad de Cantabria Universidade da Coruña
Universidad de Castilla-La Mancha Universidade de Santiago
Universidad de Córdoba Universitat Autònoma de Barcelona
Universidad de Extremadura Universitat de Barcelona
Universidad de Granada Universitat de Girona
Universidad de Huelva Universitat de LLeida
Universidad de Jaén Universitat de València PAS PDI
Universidad de La Laguna Universitat de Les Illes Balears
Universidad de La Rioja Universitat Jaume I
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Universitat Politècnica de Catalunya
Universidad de León Universitat Politècnica de València
Universidad de Málaga Universitat Pompeu Fabra PAS PDI
Universidad de Murcia Universitat Rovira i Virgili PAS PDI
Universidad de Oviedo Universidade de Vigo
CSIC Directorio de Xerencias Universitarias

::::
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizada 08.01.2007


Campus Universitario Lagoas-Marcosende Edificio Fundición 36210 Vigo- Galicia-España Telf | fax 0034 986 81 38 61
© 1998-2007 CC OO Universidade de Vigo